en
23 Jan 2018

Futureproof rehabilitation | Innovation through collaboration

Sophia Revalidatie ​​​​​​​Vrederustlaan 180 Den Haag

January 23, 2018
12:30 PM Start time - 05:00 PM End time
Sign up for this event

De noodzaak om zorgkosten beheersbaar te houden, de veranderende bekostigingsstructuur, de verouderende bevolking en het (toekomstige) tekort aan goed gekwalificeerd personeel zijn aanleiding voor Sophia Revalidatie om te zoeken naar nieuwe manieren om de beste revalidatiezorg te blijven bieden. Sophia Revalidatie heeft veel ideeën en oplossingsrichtingen, alleen de uitdaging is om een sluitend verdienmodel in deze nichemarkt te ontwikkelen.

Sophia Revalidatie en InnovationQuarter organiseren tijdens de eHealth week op dinsdag 23 januari een workshop om op een inspirerende wijze tot nieuwe samenwerkingen te komen tussen de revalidatiezorg en het bedrijfsleven. Met de samenwerking willen ze komen tot het doorontwikkelen van de ideeën naar marktrijpe producten en sluitende verdienmodellen. Met het gezamenlijke doel om de revalidatiezorg toekomstbestendig te maken.

Sophia Revalidatie wil met onderzoek en innovatie op het gebied van eHealth waarde toevoegen aan zorg voor revalidatiepatiënten. Met het SmartLab is Sophia Revalidatie toonaangevend op dit gebied. Het SmartLab is onderdeel van het Medical Delta Living Lab Rehabilitation Technology. In het SmartLab worden samen met het bedrijfsleven en het onderwijs verschillende eHealth producten en diensten ontwikkeld en getoetst.

Tijdens deze bijeenkomst leggen ze drie concrete ideeën voor aan een geselecteerd publiek. Met u willen ze op zoek naar de waardenpropositie en kansen voor verdere ontwikkeling. U bent van harte uitgenodigd om hier samen aan te werken!

Voor meer informatie zie: Futureproof rehabilitation | Innovation through collaboration