en
16 Jan 2018

Medical Delta Café - Vitale Delta

CORPUS Einthovenstraat 1 Oegstgeest

January 16, 2018
03:30 PM Start time - 06:00 PM End time
Sign up for this event

Het Medical Delta Café staat dit keer in het teken van Vitale Delta. Vitale Delta is een nieuw consortium van Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland.

Met de toegekende SIA SPRONG subsidie gaat het consortium de komende acht jaar samen met Medical Delta een praktijkgericht onderzoeksprogramma uitvoeren om de vitaliteit en gezondheid in Zuid-Holland te verbeteren.

Het onderzoeksprogramma Vitale Delta bestaat uit vier werkpakketten onder aanvoering van lectoren van de samenwerkende hogescholen:

 • Ondersteund Vitaal / Zorgtechnologie
  Harmen Bijwaard (Hogeschool Inholland), Linda Wauben (Hogeschool Rotterdam)
 • Fysiek Vitaal / Bewegen in de Wijk
  Sanne de Vries (De Haagse Hogeschool), John Verhoef (Hogeschool Leiden)
 • Sociaal Vitaal / Integrale Wijkaanpak
  AnneLoes van Staa (Hogeschool Rotterdam), Erik Baars (Hogeschool Leiden)
 • Zelf Vitaal / (Ondersteuning bij) Zelfmanagement
  Suzan van der Pas (Hogeschool Leiden), Guido Walraven (Hogeschool InHolland)


Laat u deze middag informeren over hoe het consortium de krachten bundelt, wie er aan de slag gaan, wat de opbrengsten zullen zijn en welke rol u daarbij kunt vervullen. Op de markt kunt u actief bijdragen en kennismaken met de trekkers van de werkpakketten en met elkaar.

programma

15.30 - 16.00 uur INLOOP
16.00 - 16.30 uur WELKOM
Kim Bisschop, dagvoorzitter
Liaison hogescholen Medical Delta en
Manager Externe Betrekkingen, Hogeschool Rotterdam
  OPENING
Paul Dirkse
Wethouder Onderwijs, Sport en Duurzaamheid
Gemeente Leiden
  Agaath Sluijter
Directeur Medical Delta
  VITALE DELTA
Toelichting programma, werkpakketten en beoogde impact

AnneLoes van Staa
Penvoerder, inhoudelijk programmaleider Vitale Delta en Lector Transities in Zorg, Hogeschool Rotterdam
16.30 - 17.30 uur INFORMATIEMARKT

Maak kennis met de inhoudelijke opzet van de werkpakketten en met de mensen die erbij betrokken (willen) zijn door langs te gaan bij de vier marktkramen.

Om 16.30 uur en om 17.00 uur presenteren de trekkers van de werkpakketten kort de ambities en plannen. Verder kunt u met elkaar kennismaken en spreken over de (mogelijke) invulling van de programma’s.

17.30 - 18.00 uur BORREL


Bezoek het Medical Café in CORPUS en ontdekt wat Vitale Delta voor u kan betekenen.