en
22 Mar 2017

Kick-off Medical Delta Living Lab Rehabilitation Technology

Interventions & Care
  • TU Delft
  • Erasmus MC
  • Leiden University Medical Center
  • Delft
  • Leiden
  • Rotterdam
  • Province of South-Holland
  • Medical Delta
  • De Haagse Hogeschool
  • Living Labs

Vrijdag 17 maart j.l. vond bij De Haagse Hogeschool de kick-off meeting plaats van het Medical Delta Living Lab Rehabilitation Technology.

De Haagse Hogeschool, de TU Delft, het LUMC, Erasmus MC, Sophia Revalidatie, Rijndam Revalidatie en het Rijnlands Revalidatie Centrum hebben tijdens de bijeenkomst de intentie uitgesproken om tot een verdergaande samenwerking te komen, die uiteindelijk zal resulteren in de oprichting van het Medical Delta Living Lab Rehabilitation Technology.

Real-life testen

Revalidatie na trauma of tijdens ziekte vindt plaats in een revalidatiecentrum of 1e-lijnspraktijk (zoals bij de fysiotherapie). Doordat technologie steeds slimmer en goedkoper wordt (robotica, sensoren, eHealth) ontstaan nieuwe mogelijkheden voor intensieve (thuis)revalidatie.

Binnen het Living Lab Rehabilitation Technology kunnen bedrijven en revalidatiecentra, samen met eindgebruikers, in co-creatie (nieuwe) innovaties ontwikkelen die bijdragen aan intensieve (thuis)revalidatie. Met als doel het bespoedigen en vergroten van de mobiliteit, en daardoor onafhankelijkheid, van patiënten. Het Medical Delta Living Lab Rehabilitation Technology biedt diverse real-life test- en implementatie faciliteiten binnen Rijndam Revalidatie, Sophia Revalidatie en het Rijnlands Revalidatie Centrum. Dit maakt het mogelijk om  technologische innovaties in een volledig realistische revalidatieomgeving te ontwikkelen, te testen en in te voeren. Het Living Lab draagt hiermee direct bij aan het verbeteren van de revalidatiezorg en versterking van het economisch vestigingsklimaat in de Medical Delta regio.

Medical Delta Living Labs

Medical Delta is een netwerk van publieke en private organisaties op het gebied van life sciences, health & technology. Gesitueerd in de Rijn Delta regio van Nederland, biedt Medical Delta een veelheid aan kennis en ervaring en dient het als een katalysator voor innovaties en samenwerkingen. Medical Delta werkt momenteel aan het ontwikkelen van een kwalitatief hoogwaardige Living Lab infrastructuur in de Medical Delta regio. Medical Delta Living Labs zet daarmee in op een effectieve en snelle ontwikkeling en aanbod van marktrijpe medisch technologische innovaties. De behoeften van eindgebruikers vormen de basis voor innovatieontwikkeling.

Contact

Rian Rijnsburger, PhD
Innovation Manager Living Labs, Medical Delta
E   rian.rijnsburger@medicaldelta.nl
M  +31 6 3458 4898
T   +31 15 2787 812
www.medicaldeltalivinglabs.nl

Erwin de Vlugt, PhD MSc
Coӧrdinator Living Lab Rehabilitation Technology
Professor Technology for Health, De Haagse Hogeschool en Associate Professor Biorobotics, TU Delft
E   e.devlugt@hhs.nl
M  +31 6 2737 9154
T   +31 15 2606 389
www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/lectoraten/technologie-voor-gezondheid