en
07 Dec 2017

Medical Delta stimuleert vijf nieuwe Living Lab-projecten

Medical Delta heeft opnieuw geld toegekend aan nieuwe projecten in de Medical Delta Living Labs. Uit de ingediende voorstellen zijn vijf projecten geselecteerd, die alle een 'Project Opstart Bijdrage' ontvangen.

De eerste drie zijn het project 'Stuurbare punch' binnen het Living Lab Medical Delta Instruments, en 'Vrije vogels' en 'Zora in de kinderrevalidatie' in het kader van Living Lab Care Robotics. De projecten voor het Living Lab Rehabilitation Technology 'Sense Glove' en 'eHealth kookhulp’ maken het vijftal compleet. De projecten gaan in december van start.

Stuurbare punch

Veel mensen kampen met problemen aan hun menisci. Sommige problemen kunnen worden opgelost door losse stukjes rond een gescheurde meniscus los te knippen en te verwijderen. Daarvoor bestaan knippers in talloze varianten, bijvoorbeeld onder zeven verschillende kniphoeken. Desondanks kan de chirurg vaak niet onder een ideale hoek knippen. Er is dan veel kracht nodig om de knipper op de goede plek te krijgen. Gevolgen: pijn voor de patiënt en onnodige instrumentwisseling en zware werkomstandigheden voor de chirurg. De 'Shaft Actuated Tip Articulation Punch (SATA) Punch' oftewel 'stuurbare arthroscopy knipper' van Surge-On is nu in een 0-serie beschikbaar. Dit instrument belooft veel van de bestaande knippers voor deze operatie te kunnen vervangen. Hij kan, doordat de tip 110 graden verdraaibaar is, altijd onder de perfecte hoek knippen. Maar: voor certificatie én vervolginvesteringen zijn objectieve wetenschappelijke tests nodig gedurende drie maanden in drie ziekenhuizen door drie chirurgen. Het Living Lab Medical Delta Instruments gaat daarin voorzien. De praktijkbevindingen van de chirurgen moeten eerst tot een geoptimaliseerd ontwerp leiden. Als de praktijktesten daarmee voldoen, zijn er  na vijf maanden geoptimaliseerde instrumenten en een maand later een onafhankelijk rapport dat de waarde van de innovatie aantoont. Dat maakt de weg naar vervolgfinanciering vrij.

Living Lab Medical Delta Instruments
Living Lab service: real-life testen
Projectpartners: Surg-on Medical, Reinier de Graaf, LUMC en TU Delft.

Vrije vogels

'Vrije vogels' wil cliënten in verpleeg- en verzorgingshuizen maximale beweegruimte geven. Dat houdt hen langer mobiel, leidt tot minder (ernstige) valincidenten, veroorzaakt minder onrust en minder cognitieve achteruitgang. Helaas staat de veiligheid van de cliënt volledige bewegingsvrijheid in de weg. De uitdagingen verschillen van gebouw tot gebouw. Zorgorganisatie Pieter van Foreest kiest voor het Living Lab-project 'Vrije vogels' voor de nieuwe locatie Weidevogelhof, waar de gemeenschappelijke binnen- en buitenruimte weinig wordt gebruikt. Een probleemanalyse kan verduidelijken welk product, welke dienst of combinatie daarvan nodig is om dit te veranderen. Samen met het Medical Delta Living Lab Care Robotics kunnen de betrokkenen vervolgens in co-research en co-design een prototype voor een mogelijke oplossingsrichting uitwerken.

Medical Delta Living Lab Care Robotics
Living Lab service: co-research.
Projectpartners (nog uit te breiden): Pieter van Foreest en de Haagse Hogeschool.

ZORA in de kinderrevalidatie

ZORA is een mensachtige zorgrobot. Zoals de naam Zorg Ouderen Revalidatie en Animatie al doet vermoeden, is het eerste inzetgebied de ouderenzorg. Maar recent onderzoek maakt duidelijk dat ZORA ook meerwaarde kan hebben in de kinderrevalidatie, bijvoorbeeld bij de behandeling van motorische, cognitieve en communicatieve problemen. De eerste praktijkervaringen met ZORA van zowel kinderen als hun therapeuten binnen Rijndam Revalidatie zijn positief. Alleen is nog niet duidelijk bij welke specifieke trainingen voor welke kinderen ZORA het best haar waarde kan bewijzen. Een Living Lab-project met een groep kinderen met meerdere beperkingen kan dit verduidelijken. Het gaat bijvoorbeeld om het vaststellen van de behoefte en acceptatie onder kinderen, ouders en therapeuten in kwalitatief gebruikersonderzoek. Daarnaast kan onderzoek naar de mens-machine interactie uitwijzen of ZORA's huidige functies geschikt en toereikend zijn en welke andere nuttige functies voor Zora te bedenken zijn. Het is de bedoeling enkele mogelijke nieuwe functies te ontwikkelen en te testen binnen het Medical Delta Living Lab Care Robotics.

Medical Delta Living Lab Care Robotics
Living Lab Dienst: co-research.
Projectpartners: Rijndam Revalidatie, Innovatiecentrum Revalidatie Rijndam, Erasmus MC, Consyst BV, de Haagse Hogeschool, TU Delft, Hogeschool Zuyd en Universiteit van Maastricht.

Sense Glove

Na een beroerte vindt het voornaamste herstel in het eerste half jaar plaats. Zeventig procent van de patiënten krijgt verlammingsverschijnselen aan de arm. Behandelaars, onder wie ook die van Rijndam Revalidatie, menen dat meer oefenen op een relevante en objectief meetbare manier voor  deze groep  nodig is. De combinatie van robotica en virtual reality kan hier uitkomst bieden. De Sense Glove is een slimme handschoen die een accuraat virtueel handmodel kan aansturen. Het bijzondere is een krachtterugkoppeling die ervoor zorgt dat de vinger worden afgeremd wanneer de drager een virtueel object vastpakt. 'Net echt', dus. Het te valideren medische virtuele model dat kan samenwerken met de Sense Glove is CleVR. Samen bieden ze de gebruiker een virtuele maar relevante omgeving om alledaagse taken intuïtief en uitdagend te trainen. De monitoring van iedere beweging maakt vooruitgang meetbaar. Zo krijgt de behandelaar objectief en accuraat inzicht in het herstel. Revalidatie van deze functie verloopt effectiever, sneller en goedkoper met Sense Glove en CleVR, zo menen de makers en de behandelaars. Het Medical Delta Living Lab Rehabilitation Technology kan de praktische bruikbaarheid van de combinatie klinisch testen.

Medical Delta Living Lab Rehabilitation Technology
Living Lab service: real-life testen.
Projectpartners: Sense Glove, CleVR, Rijndam Revalidatie, de Haagse Hogeschool en TU Delft.

eHealth kookhulp

Mensen met een progressieve hersentumor hebben de grootste moeite om alledaagse taken uit te voeren zoals koken, huishoudelijke apparaten gebruiken en knoppen op een afstandsbediening indrukken. Om deze mensen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven te laten behouden, ontwikkelt het LUMC een prototype product dat deze patiënten ondersteunt bij het koken. Het 'proof of concept' hiervoor moet in februari 2018 gereed zijn. Dit product heeft enerzijds meer adaptieve vermogens nodig dan bestaanbare producten. Anderzijds is dit 'proof of concept 1.0' nog niet geschikt voor praktijkproeven met patiënten. Het onderzoeksplatform van de Haagse Hogeschool gaat op zoek naar opleidingen die het product willen doorontwikkelen in de Medical Delta Living Lab Rehabilitation Technology-omgeving. Dit kan de 2.0 versie opleveren waarmee launching customers aan de slag kunnen. Daarmee zou weer een essentiële stap richting marktintroductie gezet zijn.

Medical Delta Living Lab Rehabilitation Technology
Living Lab service: real-life testen.
Projectpartners: Sophia Revalidatie, de Haagse Hogeschool, LUMC en HMC.