en
10 Sep 2018

Agaath Sluijter: ‘Mooi moment om stokje door te geven’

Na twee jaar bij Medical Delta, waarvan de laatste anderhalf als directeur-ad interim, heeft Agaath Sluijter deze zomer afscheid genomen van de organisatie. Ze kijkt terug op een boeiende maar ook woelige periode met onder meer een reorganisatie, de verhuizing van het bureau en de ontwikkeling van een nieuwe strategie.

Gestart in 2016 als innovation officer volgde Sluijter begin 2017 Roel Kamerling op als directeur Medical Delta. Kort daarna ging de Medical Delta Evaluation Committee, gevormd door vier internationale experts, aan de slag met een brede evaluatie van de eerste tien jaar. De uitkomsten daarvan vormden de basis voor de nieuwe strategie, die tot stand kwam onder regie van kwartiermaker Ton van der Steen en waartegen het bestuur deze zomer ja heeft gezegd. Agaath Sluijter: “Daarmee is de kern van Medical Delta weer goed en duidelijk neergezet, waarbij de wetenschap geldt als fundament voor de organisatie. Maar ook met een veelbelovende Living Labs-infrastructuur en een goede positionering van de hogescholen binnen het netwerk in de vorm van Vitale Delta.”
 

Groei

“Er is een fase geweest waarin de focus vooral lag bij het aansluiten van nieuwe partijen. Dat was en is belangrijk, maar het is misschien soms wat ten koste gegaan van de aandacht voor de binnenwereld. Je ziet dat wel vaker bij dit soort netwerkorganisaties, zeker als ze een onstuimige groei doormaken. Al die verschillende partijen hebben natuurlijk hun eigen wensen en ideeën, hun eigen cultuur. Het kost dan wat meer tijd om met elkaar de richting te bepalen. Daar is nu een grote stap in gezet, waarmee Medical Delta in mijn overtuiging klaar is voor de volgende fase. Toen mijn tweede interimperiode eind juni afliep, was dat voor mij een mooi moment om het stokje door te geven aan een nieuwe directeur, die nu samen met Ton en de collega’s op het bureau de implementatie op zich kan nemen.”
 

Transitie

In de afgelopen jaren maakte Medical Delta, in de woorden van Sluijter, de transitie door van een pionierende club naar een steeds professionelere organisatie. “Dat betekent dat Medical Delta op financieel en personeel gebied nu klaar is voor de nieuwe periode. Het wetenschappelijk programma dat is voorbereid en dat nu verder wordt uitgewerkt, vormt een mooie basis voor het vervolg. Daarnaast hebben de verschillende Living Labs een enorme ontwikkeling doorgemaakt, hebben we een Living Lab Academy opgezet en is het netwerk met de Vitale Delta verder verbreed en versterkt.”
Bij een nieuw elan hoort ook een nieuwe omgeving. Die is er eerder dit jaar gekomen met de verhuizing van het Medical Delta-bureau naar het net geopende HollandPTC. “Dit gebouw staat symbool voor alles wat Medical Delta kan betekenen, allereerst natuurlijk voor de vooruitgang in de gezondheidszorg, maar ook voor de regio. Een prachtige samenwerking van de founding fathers en een van de vlaggenschepen van Medical Delta. Mooi dat we het bureau hier hebben kunnen vestigen.”