en
04 Jul 2018

Bruggen slaan tussen mens en technologie

  • De Haagse Hogeschool
  • Living Labs

“In onze Living Labs laten we zien hoe technologie en mens elkaar kunnen versterken. Zo kunnen robots taken van zorgprofessionals verlichten, waardoor zij meer tijd overhouden voor andere zorgtaken.” Dat zegt Janneke Vervloed, coördinator van de Medical Delta Living Labs Rehabilitation Technology en Care Robotics, in een artikel op de website van de Haagse Hogeschool.

Het artikel laat zien hoe binnen de Living Labs de verbinding wordt gemaakt tussen innovatieve zorgtechnologie en de behoeften en wensen van patiënten en zorgverleners. Kennisinstellingen, overheden, zorgverleners, verzekeraars én patiënten doen gezamenlijk praktijkgericht onderzoek naar de kosteneffectiviteit en gezondheidswinst van innovaties, zoals bijvoorbeeld de mobiliteitsrobot LEA.

Medeontwerpers

Het gebeurt nog te vaak dat innovaties worden bedacht vanuit een technologisch perspectief, stelt Vervloed. “Er wordt bijvoorbeeld een revalidatieapparaat ontwikkeld en voor veel geld verkocht aan revalidatiecentra, terwijl niet duidelijk is of de patiënt of zorgprofessional er echt baat bij heeft. De Living Labs slaan juist een brug tussen mens en technologie door vroegtijdig met eindgebruikers innovaties te ontwikkelen. Zij worden eigenlijk medeontwerpers en prototypes worden in een real-life omgeving ontwikkeld en getest. Binnen het Living Lab Care Robotics is dat bijvoorbeeld een  verpleeg- en verzorgingshuis, een afdeling Geriatrie in een ziekenhuis of gewoon bij mensen thuis. We zitten dus heel dichtbij de eindgebruiker en denken vanuit de behoeften van de mens, niet vanuit de technologie.”

Onderwijs

En ook het onderwijs vaart er wel bij. “Via de Living Labs volgen we technologische ontwikkelingen op de voet. Het is ontzettend mooi om te zien hoe studenten van verschillende opleidingen deelnemen aan praktijkgericht onderzoek naar nieuwe zorgtechnologie, zoals in (onderzoeks)minoren en afstudeerprojecten. Dit wordt vertaald in het onderwijs, zodat studenten op de hoogte blijven en leren hoe ze hiermee als zorgprofessionals van de toekomst kunnen omgaan.”