en
22 May 2017

Kick-off Medical Delta Living Lab Care Robotics

  • TU Delft
  • Erasmus MC
  • De Haagse Hogeschool
  • Living Labs

Donderdag 11 mei j.l. vond bij de zorginstelling Pieter van Foreest, locatie De Bieslandhof, de kick-off meeting plaats van het Medical Delta Living Lab Care Robotics.

De Haagse Hogeschool, de TU Delft, het LUMC, Pieter van Foreest en het Reinier de Graaf Ziekenhuis hebben tijdens de bijeenkomst de intentie uitgesproken om tot een verdergaande samenwerking te komen, die uiteindelijk zal resulteren in de oprichting van het Medical Delta Living Lab Care Robotics.

Zorgrobotica

Medical Delta zoekt innovatieve oplossingen om de uitdagingen in de (ouderen)zorg aan te gaan. Een van de veelbelovende technologieën hierbij is zorgrobotica. Roboticatechnologie kan worden ingezet voor de ontwikkeling van producten en diensten ter verbetering van zelfredzaamheid, thuiszorg, institutionele zorg en ter bevordering van een snellere transitie van het ziekenhuis of revalidatiecentrum naar huis. Binnen het Medical Delta Living Lab Care Robotics geven we dit soort innovaties vorm, en richten we ons op marktversnelling  door een uitgebreid dienstenaanbod aan het bedrijfsleven en toegepast wetenschappelijk onderzoek.

Binnen het Medical Delta Living Lab Care Robotics experimenteren we met innovatieve producten, -diensten en -processen om het zorgsysteem betaalbaar te houden en hoogstaande kwaliteit te kunnen blijven garanderen. De innovaties die er worden ontwikkeld en gevalideerd, zijn afgestemd op de eindgebruiker en passen in de zorgketen van de toekomst. Bedrijven kunnen, samen met de eindgebruikers, in co-creatie robotica producten en diensten ontwikkelen. Tevens biedt het Living Lab real-life test- en implementatie faciliteiten in samenwerking met het Reinier de Graaf Ziekenhuis, de instelling Pieter van Foreest en het LUMC.

De focus van het Living Lab ligt op de ontwikkeling van zorgrobotica voor kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen met mobiliteitsbeperkingen. Met het aanbieden van deze diensten leveren Medical Delta Living Labs sneller en succesvoller relevante oplossingen voor de zorg, afgestemd op de behoeften van eindgebruikers, waarbij verbetering van de kwaliteit van leven voor het individu en het realiseren van een doelmatige zorgsector centraal staan.

Medical Delta Living Labs

Medical Delta is een netwerk van publieke en private organisaties op het gebied van life sciences, health & technology. Gesitueerd in de Rijn Delta regio van Nederland, biedt Medical Delta een veelheid aan kennis en ervaring en dient het als een katalysator voor innovaties en samenwerkingen. Medical Delta werkt momenteel aan het ontwikkelen van een kwalitatief hoogwaardige Living Lab infrastructuur in de Medical Delta regio. Medical Delta Living Labs richt zich daarmee op hoogwaardige dienstverlening aan het bedrijfsleven op het gebied van co-research, aanbod van real-life testfaciliteiten, real-life implementatiefaciliteiten en evaluatie.  Met als doel een effectieve en snelle ontwikkeling en aanbod van marktrijpe medisch technologische innovaties. De behoeften van eindgebruikers vormen de basis voor innovatieontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over de Medical Delta Living Labs en het Living Lab Care Robotics kunt u contact opnemen met:

Rian Rijnsburger, PhD
Innovation Manager Living Labs, Medical Delta
E    rian.rijnsburger@medicaldelta.nl
M  +31 6 3458 4898
T    +31 15 2787 812
www.medicaldeltalivinglabs.nl

Erwin de Vlugt, PhD MSc
Coӧrdinator Living Lab Care Robotics
Professor Technology for Health, De Haagse Hogeschool en Associate Professor Biorobotics, TU Delft
E    e.devlugt@hhs.nl
M  +31 6 273 79 154
T    +31 15 260 6389
W www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/lectoraten/technologie-voor-gezondheid