en
30 Apr 2018

Koninklijke onderscheiding Medical Delta Professor Jenny Dankelman

Interventions & Care
  • TU Delft
  • Jenny Dankelman

Professor Jenny Dankelman, hoogleraar Minimaal-Invasieve Chirurgie en Interventietechnieken bij de faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen (3mE)en Medical Delta Professor, ontving in Pijnacker de onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Professor Dankelman werd geridderd voor haar inzet voor de ontwikkeling van innovatieve medische instrumenten voor minimaal invasieve chirurgie en voor de manier waarop zij de zorg een stap voorwaarts weet te brengen door het verbinden van de technische en klinische domeinen.

In haar onderzoek richt professor Dankelman zich op de ontwikkeling van medische instrumenten waarmee operaties kunnen worden uitgevoerd met minimale schade aan gezond weefsel, de zogenaamde sleutelgatoperaties. Ook wijdt zij zich aan de verbetering van processen in de operatiekamer. Daarnaast zet zij zich belangeloos in voor de ontwikkeling van veilige en betaalbare chirurgische instrumenten die toegepast kunnen worden in ontwikkelingslanden. Met nieuwe operatietechnieken waarvoor geen steriele operatiekamer meer vereist is, moet veilige chirurgische zorg ook beschikbaar komen voor de 5 miljard mensen wereldwijd die daar nu geen toegang toe hebben.

Professor Dankelman is zeer actief op het gebied van onderwijs. Ze doceert niet alleen, maar initieert ook nieuwe curricula. Zo is zij nauw betrokken bij de specialisatie Medical Instruments en Medical Safety Specialisation van de masteropleiding Biomedical Engineering, en voor de specialisatie Biologically Inspired Design in de masteropleiding Mechanical Engineering. Verder levert ze een belangrijke bijdrage aan de kennisoverdracht naar chirurgen in verschillende ziekenhuizen, onder meer door het opzetten van trainingsmodules voor artsen voor het gebruik van de nieuw ontwikkelde technieken.

Jenny Dankelman studeerde Wiskunde in Groningen en promoveerde in 1989 aan de TU Delft. Na twee jaar postdoconderzoek bij het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam kwam ze in 1992 terug naar Delft. In 2001 werd zij benoemd tot Antoni van Leeuwenhoek-hoogleraar en sinds 2010 is zij hoofd van de afdeling Biomechanical Engineering. In 2012 werd zij benoemd tot Medical Delta-hoogleraar bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Dankelman was in 2006 nauw betrokken bij de oprichting van Delft Women in Science, het netwerk voor vrouwelijke wetenschappers van de TU Delft, waar ze van 2008 tot 2010 voorzitter van was.

Bericht: webredactie TUD 3ME