en
28 Jun 2018

Living Lab Academy: samen zoeken naar subsidiekansen

  • InnovationQuarter
  • Living Labs

Hoe vergroot je als zorgvernieuwer de kans om voor subsidie in aanmerking te komen? Over die vraag bogen partners uit de Medical Delta Living Labs zich eind mei samen met zeven experts op het gebied van regionale, nationale en Europese subsidieregelingen.

De bijeenkomst, op 24 mei bij het Art Center in Delft, was in het kader van de Living Lab Academy, waarin vertegenwoordigers van de verschillende Living Labs binnen Medical Delta met elkaar en van elkaar leren. Doel van deze middag was om gezamenlijk te verkennen waar de beste kansen liggen om nog dit jaar een subsidieaanvraag te doen voor een project.

Pitch

Zes teams pitchten bij wijze van aftrap het project waarvoor ze financiering zoeken. Naast vijf teams uit de Medical Delta Living Labs, bestaande uit mensen uit de zorg, onderzoek en het bedrijfsleven, was ook het studententeam van Ergofill aanwezig, een Hacking Health-winnaar uit Zuid-Holland. De pitches toonden heel diverse projecten in heel verschillende fasen: van monitoring van instrumenten in de OK tot een slim algoritme om kwetsbare ouderen te adviseren over hulpmiddelen die hen helpen om langer zelfstandig te kunnen wonen.

Best passende subsidie

Vervolgens gaven ook de zeven subsidie-experts, gericht op publiek-private samenwerkingsprojecten, een pitch. Met deze informatie en met de ondersteuning van de experts kozen de teams op basis van de doelstelling van het project de best passende subsidie. Vervolgens gingen ze aan de slag om een plan van aanpak te maken voor een goede subsidieaanvraag.

Resultaten

Aan het eind van de middag zijn de resultaten teruggekoppeld. Die varieerden per project: kwam het ene team tot een mooi plan van aanpak voor een subsidieaanvraag, elders luidde de conclusie dat de getoonde regelingen niet goed matchen met de doelstelling van het onderzoek.

***
Met dank aan de experts:
Gwendolynn Grootaers, RVO; Geja Langerveld, ZonMw - AAL; Janine Blom, ZonMw - Programma Translationeel onderzoek; Inge Valstar, ZonMw - Doelmatigheidsonderzoek; Froukje Zuidema en Joyce Emid, Hezelburcht - Interreg North-Weste Europa; Lonneke Baas, Innnovation Quarter, MIT regeling