en
30 Jan 2018

Spetterende kick-off Vitale Delta

Ruim 100 deelnemers bezochten 16 januari het Medical Delta Café dat plaatsvond in CORPUS, Oegstgeest. Het Medical Delta Café stond in het teken van de kick-off van Vitale Delta. Een spetterende kick-off, met veel energie en betrokkenheid van alle deelnemers.

Vitale Delta is een consortium van vier hogescholen, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland, dat de krachten bundelt van negentien lectoren. Zij richten zich op de thema’s vitaliteit en bewegen, integrale wijkaanpak, zorgtechnologie, persoonsgerichte zorg en zelfmanagementondersteuning.

Vitale Delta gaat de vitaliteit en de gezondheid van jong tot oud in de wijk bevorderen door middel van het versterken van veerkracht, eigen regie en het creëren van een gezonde omgeving in de Deltaregio Leiden, Den Haag en Rotterdam.

De sprekers, waaronder wethouder Dirkse van de gemeente Leiden, onderstreepten het belang van een stevige infrastructuur om praktijkgerichte kennis op te doen en te verspreiden. Het thema Vitaliteit ligt dicht bij alle burgers van de hele Delta regio.

Medical Delta

Met het consortium van Vitale Delta wordt de bestaande samenwerking binnen Medical Delta tussen de hogescholen en de andere kennispartners, universiteiten en UMCs, op het terrein van zorgtechnologie verstevigd.

Volg Vitale Delta op twitter @VitaleDelta en via de website www.vitaledelta.nl.

Het onderstaande filmpje geeft een korte impressie van de kick-off van Vitale Delta.
Diverse betrokkenen, waaronder de programmaleider Vitale Delta, de wethouder van de gemeente Leiden, de directeur van Medical Delta en de hoogleraar Verplegingswetenschappen bij Erasmus MC, komen aan het woord.