en
24 Apr 2019

Medical Delta Conference: Terugblik op breakout-sessies

In het Medical Delta-programma staan de komende jaren vier thema’s op het snijvlak van technologie en gezondheidszorg centraal. Tijdens de breakout-sessies van de Medical Delta Conference konden de deelnemers kennismaken met deze thema’s.

In de sessies gaf steeds één wetenschappelijk leider per programma een korte pitch om het betreffende onderzoek toe te lichten. Aansluitend namen de pitchers plaats in een panel en was er ruimte voor de deelnemers om hun vragen op de onderzoekers af te vuren. Zo ontstonden er in alle zalen levendige discussies. Hieronder per thema een korte terugblik.

[Klik hier voor een impressie van het plenaire deel van de conferentie]


Breakout-sessie Imaging and Big Data for Life

 • Medical Delta Diagnostics 3.0: Dementia and Stroke      
 • Medical Delta Cancer Diagnostics 3.0: Big Data Science of in & ex vivo Imaging              
 • Medical Delta UltraHB: Ultrafast Ultrasound for the Heart and Brain

 

De breakoutsessie start met een terugblik in de geschiedenis: wat is er op het gebied van medische beeldvorming (imaging) de afgelopen honderd jaar aan medische technologie ontwikkeld, om non-invasief in het lichaam te kunnen kijken? Denk aan de uitvinding van X-ray door professor Röntgen in 1895 en professor Marie Curie met de ontwikkeling van radioactieve behandelingen vanaf 1905. In de twintigste eeuw is de MRI geïntroduceerd, naast diverse andere imaging-modaliteiten (CT, PET, SPECT etc.), wat een doorbraak betekende voor het kunnen onderscheiden van zacht weefsel. In de 21e eeuw komt Artificial Intelligence om de hoek kijken, met technologieën als deep- en machine learning. Met deze technologie is het mogelijk om grote (beeld)datasets in te zetten voor personalised healthcare.

Na deze terugblik presenteren drie wetenschappers hun onderzoeksprogramma’s waarin ze, samen met hun Medical Delta-consortium, het gebruik van imaging-modaliteiten radicaal vernieuwen. Voorbeelden daarvan:

 • Hoge frequentie ultrageluid maakt het mogelijk om veel beter te kunnen diagnosticeren hoe bijvoorbeeld hartfalen ontstaat. Het is een doorbraak, vergelijkbaar met de overgang van zwart-wit TV (uit de jaren vijftig), naar de OLED TV- kwaliteit van nu. Artsen krijgen daardoor een veel beter beeld van de patiënt.
 • Nieuwe diagnostische tools worden ontwikkeld met behulp van beeld-data om (ook de behandeling van) hersentumoren non-invasief te kunnen beoordelen. Nu zijn er nog biopten nodig; in de toekomst niet meer. Dat is een enorme doorbraak in de behandeling van hersentumoren.
 • Integratie van beelddata met genetische data, waardoor vroege diagnose kan plaatsvinden van ziekten als dementie. Daardoor kan de meest optimale gepersonaliseerde behandeling worden gekozen, of kan de leefstijl worden aangepast.

 

Tijdens de discussie met het publiek wordt onder meer de vraag gesteld of financiële overwegingen een rol spelen bij dit type onderzoek. Het antwoord is dat in deze fase niet kan worden overzien of de technologie een behandeling goedkoper maakt. Dat hangt van meerdere factoren af. Industrialisatie/implementatie van technologie is het domein van het bedrijfsleven. Ook is er een pleidooi voor het betrekken van meerdere stakeholdersgroepen bij dit onderzoek.

Breakout-sessie Medical Instruments for diagnosis and treatment

 • Medical Delta NIMIT: Novel Instruments for Minimally Invasive Techniques        
 • Medical Delta Cardiac Arrhythmia Lab   
 • Medical NeuroDelta: Ambulant Neuromonitoring for Prevention and Treatment of Brain Disease        
 • Medical Delta IMT: Improving Mobility with Technology             
 • Medical Delta Institute of Fetal and Neonatal Care


En de Medical Delta Living Labs:

 • Living Lab ResearchOR
 • Living Lab Medical Delta Instruments
 • Living Lab Rehabilitation Technology

 

Ook de breakoutsessie over medische instrumenten wordt afgetrapt met een korte terugblik in de geschiedenis. Hierbij komen enkele Nobelprijswinnaars voorbij: de uitvinding van het electrocardiogram door Willem Einthoven in 1903 en de ontwikkeling van katheter-interventies vanaf 1965 door Dotter en Grüntzig.
Vijf wetenschappers presenteren vervolgens de programma’s die gericht zijn op de ontwikkeling van nieuwe medische instrumenten voor diagnose en behandeling. Een aantal voorbeelden:

 • Minimaal invasieve instrumenten om met één instrument zowel de diagnose te kunnen stellen als te behandelen. Voor toepassing in chirurgie, verloskunde, interventie radiologie, cardiologie en orthopedie.
 • Nieuwe diagnostische tools en identificatie van bio-elektrische markers om - nog voordat klachten optreden - hartritmestoornissen te kunnen herkennen.
 • Instrumenten om het brein thuis te monitoren en te behandelen met bijvoorbeeld ultrasound-geluid, juist voor patiënten met migraine en autisme.
 • Ontwikkeling van continue, draadloze monitoring en metabolomics, in te zetten in de preventie van ziekte en sterfte van moeder en het (ongeboren) kind.
 • Technologie voor veel intensievere revalidatie en voor precisiediagnostiek houdt mensen in beweging, ook na een beroerte en bij knie artrose.

 

Tijdens de discussie gaan de wetenschappelijk leiders in op de moeilijkheden die er zijn om nieuwe technologieën naar de markt te brengen. Dit is niet makkelijk, maar met spin-offs, samenwerking met het bedrijfsleven in een vroege fase en doorzettingsvermogen lukt dit in een deel van de nieuwe oplossingen wel.


Breakoutsessie eHealth & Self Management

 • Medical Delta & Benefit for all: towards an inclusive eHealth self-management ecosystem for healthy living

 

En de Medical Delta Living Labs:

 • Living Lab Care Robotics
 • National eHealth Living Lab (NeLL)

 

Na presentaties van Andrea Evers over het wetenschappelijk programma Benefit for all, Douwe Atsma over het National eHealth Living Lab (NeLL) en Erwin de Vlugt over het Living Lab Care Robotics, barst de discussie los. Ongeveer 45 procent van de deelnemers kwam uit de wetenschappelijke wereld, ongeveer een kwart uit het bedrijfsleven en zo’n 15 procent uit de gezondheidszorg.

Tijdens de discussie gaat het vooral over de grote hoeveelheid apps en hoe we op een efficiënte en effectieve manier het kaf van het koren kunnen scheiden. Hoe zorgen we ervoor dat deze apps en andere e-health-toepassingen bij mensen voor langere tijd in gebruik genomen worden en hoe kunnen ze in de dagelijkse praktijk van de gezondheidszorg daadwerkelijk van waarde zijn? Juist ook aan de preventiekant is veel potentieel, maar die weg is nog uitdagender en daar ligt op het moment niet de focus in dit wetenschappelijke programma.
Een andere uitdaging binnen het onderzoek is het benaderen en betrekken van de juiste groepen eindgebruikers. Hierin hebben de Hogescholen en de Living Labs een mooie rol te vervullen.
Douwe Atsma zorgt voor de ‘key take-away’: je moet in één zin kunnen uitleggen welk probleem je aanpakt en welke visie je hebt met de e-health-toepassing. Dan is later de waarde beter te identificeren en zal op korte of lange termijn de kostenreductie en adaptatie door de medici volgen.

Breakout-sessie ‘Personalised, precision and regenerative medicine’

 

 • METABODELTA: Metabolomics for clinical advances in the Medical Delta     
 • HollandPTC Medical Delta program on HTA value proposition    
 • Medical Delta Regenerative Medicine 4D: Generating complex tissues with stem cells and printing technology

 

Tijdens de break-out sessie ‘Personalised, precision and regenerative medicine’ krijgt het publiek, bestaande uit wetenschappers, hogescholen, overheden, bedrijfsleven en verzekeraars, een mooi overzicht van de inhoud en ambitieuze plannen van drie Medical Delta programma’s: Medical Delta Regenerative Medicine 4D: Generating complex tissues with stem cells and printing technology’ (gepresenteerd door Gerjo van Osch), ‘METABODELTA: Metabolomics for clinical advances in the Medical Delta’ (door Aad van der Lugt), en ‘HollandPTC Medical Delta program on HTA value proposition’ (door Hedwig Blommestein).

Voorafgaand aan de pitches komen drie voorbeelden aan bod van patiënten met een specifieke ziekte of diagnose: hoe werden deze patiënten vroeger en nu behandeld, en hoe gaan de drie Medical Delta-programma’s binnen dit thema de toekomstige zorg voor deze patiënten veranderen?

Tijdens de plenaire discussie, met naast de genoemde sprekers ook Marco van Vulpen (medisch directeur van Holland PTC), komt duidelijk de wens en noodzaak naar voren om het bedrijfsleven in deze programma’s te betrekken. De kennis en technologische ontwikkeling binnen deze programma’s zal uiteindelijk zijn weg moeten gaan vinden naar de klinische praktijk, en hiervoor is de samenwerking met het bedrijfsleven en de farmaceutische industrie essentieel. Ook de hogescholen kunnen, met hun expertise in toegepast onderzoek, hun rol pakken bij de implementatie van innovaties die voortkomen uit deze programma’s (‘bringing knowledge into practice’).

De discussie over de potentiële kosteneffectiviteit van protonentherapie, en de gevolgen die dat kan hebben rondom te maken keuzes in de zorg,  geeft nog eens extra het belang van dit specifieke programma aan. Ter afsluiting van deze sessie wordt de belofte gedaan dat de programma’s het aankomende jaar op de voet zullen worden gevolgd. De wetenschappers spreken de wens uit tijdens de volgende Medical Delta Conference in 2020, de eerste resultaten uit de programma’s te kunnen delen.