en
10 Sep 2018

Medical Delta gaat volgende fase in

Het aanwezige potentieel in Zuid-Holland nog beter benutten om te komen tot technologische oplossingen voor de gezondheidszorg van de toekomst. Met die ambitie gaat Medical Delta, het samenwerkingsverband van universiteiten, hogescholen, zorginstellingen, overheden en bedrijven in de regio, een nieuwe fase in.

In de komende vijf jaar vormt een breed wetenschappelijk programma de basis. In diverse onderzoeksgebieden combineren Medical Delta-hoogleraren en andere topwetenschappers uit Delft, Rotterdam en Leiden hun expertise om te komen tot verdere vooruitgang op het terrein van medische technologie. Door samenwerking met de vier hogescholen in de provincie, maar ook dankzij de betrokkenheid van zorginstellingen, bedrijven en de lokale en regionale overheid, wordt vanuit dat wetenschappelijke fundament de brug geslagen naar de toepassing in de praktijk. Het consortium van hogescholen zet zich via de Vitale Delta gericht in voor gezondheid en vitaliteit in de Deltaregio. Daarnaast bouwen de partijen gezamenlijk verder aan een levendige infrastructuur van Living Labs, zodat zorginnovaties in een real-life setting samen met eindgebruikers kunnen worden getest.

 

Tweehoofdig bestuur

Bij het opstellen van de nieuwe strategie is ook ingezet op vereenvoudiging van de organisatie. Dat betekent onder meer de installatie van een tweehoofdig bestuur. Dat zal bestaan uit voorzitter Ton van der Steen en directeur Gertine van der Vliet. Professor Ton van der Steen is een van de grondleggers van Medical Delta en was ook als Medical Delta-hoogleraar en als kwartiermaker voor Medical Delta 2.0 al nauw betrokken bij de organisatie. Hij is hoofd van de afdeling Biomedische Technologie van het Erasmus Medisch Centrum en heeft daarnaast een aanstelling aan de TU Delft als hoogleraar Natuur- en Technische Wetenschappen, op het gebied van Imaging Science & Technology. Ook is hij Honorary Visiting Professor aan het Chinese Shenzhen Institute of Advanced Technology.
 
Gertine van der Vliet volgt als directeur Agaath Sluijter op, die in de voorbije periode als interimdirecteur de organisatie mede heeft klaargestoomd voor de volgende fase. Na haar studie bedrijfseconomie heeft Van der Vliet diverse financiële functies bekleed: Zo was ze coӧrdinator bekostiging bij het ministerie van OC&W, strategisch adviseur bij de Rabo vastgoedgroep en director Governance & Finance bij koepelorganisatie VSNU van Nederlandse universiteiten. De laatste jaren was zij als finance manager werkzaam bij  de TU Delft. Daar hield ze zich in het bijzonder bezig met de totstandkoming van nieuwe bedrijven, waaronder protonenkliniek HollandPTC. Haar brede financiële kennis en bestuurlijke ervaring dragen bij aan het realiseren van de ambities.

 
       “Medical Delta heeft haar waarde als kennis- en innovatienetwerk in de afgelopen elf jaar al meer dan bewezen”, zegt Ton van der Steen. “We staan nu aan de vooravond van een volgende fase: een nieuwe strategie en een andere bestuursstructuur.”
 
 
 
 
 
 
 
Gertine van der Vliet: “Het is onze ambitie om dat samen met
alle betrokken personen en organisaties verder vorm te geven.
Met een bruisend wetenschappelijk programma als basis voor
een levendige en inspirerende Medical Delta.”