en
10 Jul 2018

Medical Delta versterkt ‘bruisend wetenschappelijk programma’

Een bruisend wetenschappelijk programma met tweehonderd wetenschappers plus honderd Medical Delta-promovendi uit vijf kennisinstellingen in Zuid-Holland. Samen werken zij aan twaalf programma’s op het raakvlak van technologie en gezondheidszorg en vormen zo het fundament van de strategie van ‘Medical Delta 2.0’.

Medical Delta-hoogleraar en kwartiermaker van de nieuwe strategie Ton van der Steen ontvouwde de plannen maandagavond 9 juli tijdens een bijeenkomst met een dertigtal topwetenschappers. Stuk voor stuk zijn zij als scientific leaders betrokken bij de twaalf ambitieuze en kansrijke onderzoeksprogramma's die in de afgelopen periode zijn ingediend en die invulling geven aan de missie van Medical Delta: technologische oplossingen voor duurzame zorg, van molecuul tot vergoeding. Bij alle programma’s is ten minste één clinicus en één ingenieur of fundamenteel wetenschapper betrokken, en altijd minimaal twee maar liever nog drie steden uit de driehoek Rotterdam - Delft - Leiden. Ook een duidelijke link met de toepassing in de praktijk vormt een voorwaarde, zodat de betrokkenheid van alle partners binnen Medical Delta (hogescholen, living labs, bedrijfsleven en overheden) gegarandeerd is.

Startkapitaal

De bijeenkomst van 9 juli vormde de aftrap van het wetenschappelijk programma in de vorm van een ‘call for proposals’. Van der Steen nodigde de leiders van de twaalf programma’s uit om hun eerder ingediende voorstellen de komende maanden verder uit te werken. Later dit jaar wordt dan op basis van een advies van een reviewcommissie bekeken of de programma’s in aanmerking komen voor een startkapitaal van Medical Delta, opgebracht door de drie deelnemende universiteiten en beide UMC’s. Daarmee kunnen per onderzoeksprogramma twee aio’s of postdocs gefinancierd worden. Ton van der Steen toonde zich ambitieus: “We gaan de komende vijf jaar bouwen aan de verdere versteviging van Medical Delta. We werken aan een sterke, groeiende wetenschappelijke community die de samenwerking zoekt met elkaar en met de samenleving. Met al het potentieel dat we in deze regio hebben, door de unieke combinatie van technisch en medisch onderzoek én de vertaling naar de klinische praktijk, kunnen we wereldwijd gigantische impact maken.”