en
06 Dec 2018

Robotrollator Lea maakt goede vorderingen

Robotrollator Lea timmert flink aan de weg. De onder meer in het Medical Delta Living Lab geteste ‘persoonlijke zorgassistent’ is in productie genomen en zelfs op enkele plekken al in gebruik.

Dat heeft de ontwikkelaar, het bedrijf Robot Care Systems, laten weten. Lea, afkorting van ‘Lean Empowering Assistent’, is een innovatieve persoonlijke zorgassistent die ondersteuning biedt bij dagelijkse handelingen. Lea functioneert autonoom en kan zorgen voor meer stabiliteit, veiligheid en gemak. Ouderen en verschillende patiëntengroepen (dementie, Parkinson, niet-aangeboren hersenafwijkingen) kunnen daardoor langer zelfstandig functioneren. De eerste gebruikersresultaten laten dat ook zien: Parkinsonpatiënten blijken baat te hebben bij Lea. De motorondersteuning draagt bij aan een goed loopritme en kan zo freezing voorkomen. Lea helpt hen langer veilig en zelfstandig te lopen en minder te vallen.

Prijs

In november volgde ook erkenning in de vorm van de Special Award voor Respect 2018 van GIO (Goed Industrieel Ontwerp), de belangrijkste onafhankelijke designprijs van Nederland. De jury had  waardering voor het feit dat Lea gepersonaliseerd kan worden op individuele gebruikers en er bovendien, ondanks de vele functies en de toegepaste technologie, niet intimiderend uitziet. Volgens de juryleden zou dit gebruikers een gevoel van vertrouwen geven.

Wetenschappelijk onderzoek

Om Lea voor een grotere groep beschikbaar te maken, is wetenschappelijk onderzoek nodig. In samenwerking met partners vanuit het Medical Delta Living Lab ‘Care Robotics’, de Erasmus Universiteit,  en en zorgverzekeraar CZ (zie bijvoorbeeld dit bericht) is Robot Care Systems een onderzoek gestart. In een pilot worden de ervaringen van Parkinsonpatiënten bij het gebruik van Lea in het dagelijks leven onderzocht. Voornamelijk patiënten in fase 3 en 4 van de aandoening kunnen veel voordelen ervaren. Tijdens de pilot zal Lea gedurende drie maanden het huidige hulpmiddel vervangen en worden ingezet bij dagelijkse activiteiten in en rond de woonomgeving. Na die periode wordt aan de hand van een vragenlijst het effect van Lea gemeten. Gedurende het onderzoek vindt er begeleiding op locatie vanuit Robot Care Systems plaats.

Meedoen

Zowel particulieren als organisaties kunnen meedoen aan het onderzoek. Voor deelname aan het onderzoek zijn kosten verbonden. De ontwikkelaars komen graag langs voor een demonstratie om zorgprofessionals en cliënten kennis te laten maken met Lea. Aanmelden kan via deze website.

Medical Delta

Medical Delta is in gesprek met Robot Care Systems, enerzijds om binnen haar netwerk contacten te leggen met eindgebruikers organisaties (artsen en zorginstellingen die mee willen doen aan het praktijkonderzoek), maar ook om samen met Medical Delta partners de uitvoering van een grootschalige pilot studie naar de effectiviteit (gezondheidswinst) en kosten-effectiviteit  (early health technology assessment) verder vorm te geven, inclusief het vinden van financiering hiervoor via nationale en internationale subsidieverstrekkers.

Meer informatie over Lea is te vinden op de website van Robot Care Systems en op de website van de Medical Delta Living Labs.