en
08 May 2018

Start programma Nationale Wetenschapsagenda

NWO start op 24 mei een onderzoeksprogramma in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda. Door te investeren in vernieuwend en maatschappelijk relevant onderzoek via de 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda kan kennis worden ontwikkeld voor wetenschappelijke doorbraken en voor maatschappelijke opgaven. Het onderzoeksprogramma zal alle disciplines bestrijken en is gericht op de hele keten van fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek.

Met het programma worden breed samengestelde multidisciplinaire consortia gestimuleerd om onderzoeksvoorstellen in te dienen die passen binnen een of meerdere van de 25 NWA-routes. Een belangrijk element in deze voorstellen is de samenwerking van onderzoekers aan universiteiten met partners uit de (publieke) kennisketen en met maatschappelijke partners, uit publieke en semi-publieke sectoren, en uit het bedrijfsleven.

Budget

Voor het NWA-onderzoeksprogramma is in totaal vanuit het ministerie van OCW voor alle activiteiten 70 miljoen euro beschikbaar, oplopend tot 108 miljoen in 2019 en 130 miljoen vanaf 2020. Hiervan is voor de eerste financieringsronde in 2018 52,3 miljoen euro gereserveerd. (zie Kamerbrief Uitwerking investeringen wetenschap en onderzoek van ministerie van OCW, 9 maart 2018)

Tijdpad

Op 8 mei heeft de minister van OCW tijdens een feestelijke bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger bekendgemaakt dat de publicatie van de eerste call for proposals voor het programma op 24 mei is. In deze eerste ronde zal met vooraanmeldingen worden gewerkt. De deadline voor de vooraanmeldingen valt na de zomer en de deadline voor de uitgewerkte aanvragen aan het einde van 2018. Een tweede financieringsronde wordt in het voorjaar van 2019 verwacht.

Website

> Nationale Wetenschapsagenda

Bericht: NWO