en
11 Dec 2018

‘Thema Health & well-being past bij uitstek in Medical Delta-regio’

Kennisinstellingen in de Zuid-Hollandse Medical Delta-regio hebben gezamenlijk een unieke mix van expertise en ambitie om het thema ‘Health & well-being’ van VSNU-programma De Digitale Samenleving tot een succes te maken.

Die conclusie trokken de vijftig wetenschappers begin november in Leiden, tijdens de startbijeenkomst rond dit onderdeel van het programma van de samenwerkende Nederlandse universiteiten. De rectoren van de Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit en TU Delft hebben in LDE-verband het thema Health & well-being als een van hun gezamenlijke speerpunten gekozen. Universiteit Leiden is in de persoon van hoogleraar Gezondheidspsychologie Andrea Evers landelijk mede-trekker van dit thema. Gezien de nauwe aansluiting bij het bestaande Medical Delta-netwerk, organiseerde zij de bijeenkomst samen met Medical Delta-voorzitter Ton van der Steen.

Gezonde levensstijl

Andrea Evers gaf de aanwezigen een korte toelichting op De Digitale Samenleving. De universiteiten streven naar een internationale toppositie voor Nederland op het gebied van mensgerichte informatietechnologie. Ze willen oplossingen vinden voor wereldwijde uitdagingen en hebben zeven programmalijnen opgesteld waarbinnen dat moet gebeuren. Binnen Health & well-being gaat het dan bijvoorbeeld om de vraag hoe digitale technologie kan bijdragen aan het bevorderen van een gezonde levensstijl, maar ook aan het opsporen, diagnosticeren en behandelen van ziektes en het bevorderen van de kwaliteit en efficiëntie van de zorg, zowel thuis als in instellingen.

Concrete invulling

Ton van der Steen liet aansluitend zien hoe het binnenkort te lanceren wetenschappelijk programma van Medical Delta al heel concreet invulling geeft aan diezelfde ambitie. Nadat Marianne Walgreen (senior beleidsadviseur bij de Universiteit Leiden) de zaal had bijgepraat over de nieuwe meerjarenstrategie van de LDE-samenwerking, ontstond een open discussie over de aanwezige kennis en kwaliteiten in de regio op het terrein van gezondheidszorg en welzijn. “We zullen keuzes moeten maken en ons duidelijk moeten richten op die onderdelen waar we als regio al goed in zijn”, luidde een van de conclusies van de vijftig aanwezigen, die samen een mooie afspiegeling vormden van de verschillende Zuid-Hollandse academische instellingen en vakgebieden.

Meerwaarde

Het feit dat er in Medical Delta-verband al volop wordt samengewerkt op het gebied van gezondheid en technologie werd als voorname meerwaarde van deze regio benoemd. Daarbij gaat het zowel om fundamenteel onderzoek op terreinen als sensortechnologie, medische beeldvorming,  mens-machine-interactie, en computer- en datascience als om validatie en toepassing in de zorgpraktijk. Ook op het gebied van datagebruik en de voordelen daarvan om tot gepersonaliseerde diagnoses en behandelingen te komen, kunnen de LDE-partners zich onderscheiden.

Samen optrekken

De aanwezigen stelden vast dat het aandachtsgebied van Health & well-being breder is dan de medisch-technologische scope van Medical Delta. De kunst is om de kracht van beide netwerken te benutten om beide samenwerkingsverbanden verder te brengen. Belangrijk is daarbij dat een open netwerk ontstaat waarbij wetenschappers van alle relevante terreinen zich kunnen aansluiten.  Medical Delta en de Digitale Samenleving Health & Well-being gaan daarom bekijken of ze in de organisatie van bijeenkomsten en in de communicatie vaker samen kunnen optrekken.

Meer informatie:

  • Digitale Samenleving, Health & well-being: via prof. Andrea Evers, themaleider Health & Well-being
  • Medical Delta: via Erik van Oorschot, programmamanager