Projectleider Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home


Vacature Projectleider Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home

Standplaats: Amsterdam
Uren per week: 24
Salarisschaal: 12 (€4.445,52 - €5.717,25) of 13 (€5.092,01 - €6.202,13)
Dienstverband: Een tijdelijk arbeidscontract voor de duur van de werkzaamheden/project
Reageren: Voor 7 februari


Voor het nieuw te ontwikkelen Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home zoeken wij een enthousiaste Projectleider die helpt kansrijke innovaties en onderzoeksprojecten op het terrein van E-health te identificeren, te ontwikkelen en gezamenlijk naar de eindstreep te brengen.

Achtergrond van de functie

Het hoofddoel van Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home is het vergroten van zelfmanagement en kwaliteit van leven van thuiswonende geriatrische revalidanten en de ondersteuning van mantelzorgers, met inzet van e-health.

In dit Living Lab werken hogescholen (Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam, De Haagse Hogeschool), een universitair medisch centrum (LUMC), zorgorganisaties (Omring, Wilgaerden LeekerweideGroep, Laurens, Basalt), een ROC (HORIZON College) en bedrijven (Westfriese Bedrijvengroep, FME Zorg) samen. De betrokken partijen realiseren in co-creatie succesvolle ontwerp- en testprojecten gericht op het bevorderen van revalidatie thuis met behulp van e-health toepassingen. Dit doen zij op alle domeinen die Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) raken. 

Binnen het Living Lab verbinden wij vraaggestuurd onderwijs, toegepast onderzoek en ondernemerschap met de ambitie om:

 • uitwisseling en samenwerking tussen hogescholen, Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) en Medisch Specialistische Revalidatie (MSR) om e-health toepassingen voor thuiswonende geriatrische revalidanten en hun mantelzorgers te bewerkstelligen
 • een rijke, authentieke leeromgeving te ontwikkelen voor studenten waarbinnen zij samen met professionals projecten kunnen uitvoeren op het gebied van e-health en GRZ.
 • innovatie van de zorgpraktijk toe te passen, met aandacht voor en input vanuit de keten (ziekenhuis, GRZ in verpleeghuis, MSR, eerstelijnszorg)
 • e-health in de domeinen zorg en welzijn te testen, valideren en implementeren
 • kennisontwikkeling, kennisvalorisatie en rapportage te genereren.

Wat ga je doen als nieuwe collega?

Als Projectleider heb je een cruciale rol in de groei en verdere ontwikkeling van het Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home.

Jouw focuspunten:

 1. Het mede ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van projectplannen , uitgaande van de revalidant en mantelzorger ‘in the lead’.
 2. Stakeholdersmanagement & acquisitie. Jij bent het gezicht van het project. Je verbindt en schakelt makkelijk met verschillende partners, zorgt dat agenda's op elkaar zijn afgestemd en dat iedereen op koers blijft. Hierbij is het van groot belang dat je zichtbaar bent binnen de ’quadrupel helix’, waarbij je zorgt voor goede aanhaking van verschillende kennis- en onderzoeksprogramma’s. Je activiteiten leiden tot concrete gezamenlijke onderzoek- en onderwijsprojecten, die nieuwe toepassingen en oplossingen opleveren. Jij haalt deze ‘opdrachten’ op bij stakeholders, waarmee professionals en studenten aan de slag gaan.
 3. Je verkent en adviseert de mogelijkheden, en draagt zorg voor het schrijven van subsidieaanvragen.
 4. Verbinding onderwijs, onderzoek en praktijk. Je verbindt binnen de diverse programma-activiteiten onderwijs, onderzoek en regiopartners met elkaar, waarbij het geïnvesteerde belang van alle samenwerkingspartners goed tot zijn recht komt. De uitgezette koers voor het Living lab wordt door jou bewaakt en waar nodig bijgesteld.
 5. Je organiseert de diverse overleggen en verzorgt samen met de Living Lab Leaders de inhoudelijke en financiële rapportage en vormt mede de verbinding met Medical Delta.

Goed om te weten

Je verzorgt je werkzaamheden binnen de functie voor het Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home vanuit een dienstverband bij de hogeschool Inholland. Je werkt nauw samen met de betreffende lectoren die eindverantwoordelijk zijn voor het project.

Werken op afstand

Op dit moment werken wij nog regelmatig vanuit huis. Je gaat o.a. werken met Microsoft Teams, Moodle, en andere applicaties voor digitale communicatie. De hogeschool organiseert bijeenkomsten over digitale mogelijkheden om van en met elkaar te leren.

Functie-eisen

 • Een Living Lab is een complexe organisatie. Daarom is het van groot belang dat je aantoonbaar ruime ervaring hebt in het managen en coördineren van grote en complexe projecten. Het Living Lab bevindt zich nog in de eerste fase, daarom is ervaring met het opzetten van een goed werkend samenwerkingsverband cruciaal.
 • Kennis en ervaring met technologie / e-health in het zorgdomein, met name de geriatrische revalidatie.
 • Je hebt kennis van onderzoek en bent in staat op basis van onderzoekvaardigheden een vertaling te maken van vragen vanuit het werkveld naar het praktijkgerichte onderzoek in het hbo.
 • Je hebt een talent voor acquisitie. Door jouw uitmuntende acquisitievaardigheden weet jij onderzoek- en onderwijsprojecten te generen bij stakeholders, waarmee professionals en studenten aan de slag gaan. Tevens heb je ervaring met (het schrijven van ) subsidieaanvragen.
 • Marktgerichtheid staat centraal in jouw aanpak. Je hebt commercieel en financieel inzicht.
 • Je bent gedreven vanuit de inhoud en in staat kritisch te denken.

Competenties

 • Je beschikt over een grote mate van enthousiasme en flexibiliteit, bent initiatiefrijk, gericht op samenwerken en in staat om zelfstandig (externe) contacten aan te gaan en te onderhouden.
 • Je herkent jezelf in de woorden: verbinder, teamwerker, creatief en inspirerend.
 • Je bent vernieuwend en werkt vanuit een open innovatie aanpak en genereert impact.
 • Je bent een systeemdenker. Hierdoor kun je nieuwe technieken toepassen en direct een verbinder zijn tussen techniek, markt en burger/consument.
 • Je werkt interdisciplinair, zodat het hele systeem toekomstbestendig ontwikkeld wordt.

Wat bieden wij je?

 • Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar. Er is perspectief op verlenging van het dienstverband.
 • Een salaris van minimaal €4.445,52 bruto per maand, schaal 12, tot maximaal €6.202,13 bruto per maand, schaal 13, op basis van een fulltime dienstverband van 36 uur per week.
 • Een werkweek van 24 uur per week, 0,6 fte.
 • Een goed te bereiken werkplek in Amsterdam. Alle gemaakte reiskosten met openbaar vervoer worden 100% vergoed. Kies je voor eigen vervoer weet dan dat je hierin beperkt vergoed wordt.
 • Een uitbetaling van een vakantietoeslag van 8% in mei.
 • Een uitbetaling van een eindejaarsuitkering van 8,3% in december.
 • Een ruime verlofregeling waarin je je eigen keuzes kunt maken. Bijvoorbeeld: bij een fulltime dienstverband en een gekozen werkweekvariant van 40 uur per week heb je jaarlijks 428 verlofuren. Dit zijn 53,5 vakantiedagen. Onze verlofregeling is inclusief de verplichte vrije dagen en de nationale en erkende feestdagen.
 • Een aantrekkelijke pensioenregeling bij ABP (Pensioenfonds voor overheid en onderwijs).
 • Je krijgt van ons genoeg ruimte (tijd) en ruime middelen (geld) voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat je altijd bereid bent om te leren. Bij ons staat leren=durven centraal.
 • Er wordt een verzekering tegen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid voor je afgesloten die volledig door ons, Hogeschool Inholland, wordt betaald.
 • Je hebt bij ons recht op een ruimhartige regeling betaald ouderschapsverlof en een aanvulling op de wettelijke regelingen als het gaat om partnerverlof bij de geboorte of adoptie van jouw kind(je).
 • Een prettige en informele werkomgeving, waarin we onze collega’s en studenten bij naam kennen.
 • Naast bovengenoemde arbeidsvoorwaarden bieden wij ook een keuzemenu aan. In dit keuzemenu zit o.a. de mogelijkheid tot het kopen en verkopen van bovenwettelijke verlofuren, het fietsplan en de mogelijkheid van saldering woon-werkverkeer en vakbondscontributie.

Sociale partners blijven inzetten op verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek, van de onderwijsorganisatie en van het personeel. Wij volgen de cao hbo. Een uitstekend pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Bij wie kom jij werken

Je bent werkzaam in het domein Gezondheid Sport en Welzijn (GSW) van hogeschool Inholland. Met zestien opleidingen en verschillende onderzoeksgroepen op het terrein van zorg en welzijn dragen we tezamen met bedrijven, instelling en organisatie bij aan een gezonde en inclusieve samenleving. Onze opleidingen en onderzoek worden aangeboden in Amsterdam, Haarlem, Alkmaar, Den Haag en Rotterdam. Bij het domein werken gemiddeld 500 medewerkers.

Sollicitatieprocedure

Neem bij vragen contact op met Robbert Gobbens (Lector Gezondheid en Welzijn van Kwetsbare Ouderen). Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-21115578. Direct solliciteren kan via deze link.

 

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.