Transitiecentrum Remote Patient Management

Op dit moment wordt er met vereende krachten gewerkt aan een nationaal Groeifonds voorstel over medische technologie, genaamd MedTechNL. Binnen dit programma wordt een aantal zogeheten 'transitiecentra' ontwikkeld. Een belangrijk onderdeel hiervan is het Transitiecentrum voor Remote Patient Management (RPM). 

Dit Transitiecentrum RPM kan met een financiële injectie van het Groeifonds een grote stap zetten naar de realisatie en opschaling van RPM, omdat het bestaat uit verschillende organisaties die (internationaal) expert zijn op de verschillende benoemde deelgebieden waarop innovatie nodig is.

Aansluiten met steunbrief

U kunt nu al aansluiten bij dit ecosysteem voor Remote Patient Management en bijdragen aan het voorstel van het Transitiecentrum voor RPM als onderdeel van de groeifondsaanvraag MedTechNL.

Dit kunt u doen door een steunbrief (te downloaden via deze link) in te vullen en te sturen naar rpm@medicaldelta.nl

Uw steun helpt ons om groeifondsfinanciering voor dit Transitiecentrum te realiseren.

Doelen van het Transitiecentrum RPM

Op woensdag 29 september vond er een webinar plaats waarin meer verteld is over het Transitiecentrum voor Remote Patient Management in het kader van het MedTechNL/Groeifonds voorstel.

Kon u er niet bijzijn? Dan kunt u via deze link het webinar terugkijken.

U kunt ook de gepresenteerde slides via deze link downloaden.

Over MedTechNL

MedTechNL is een nationaal consortium met een breed draagvlak en commitment, vanuit onder andere de Topsectoren LSH en HTSM, KIA Sleuteltechnologieën, KIA Gezondheid en Zorg en een breed scala publieke en private organisaties. MedTechNL heeft een omvang van ongeveer 800 miljoen euro t/m 2030, waarmee MedTechNL hét leidende medtech ecosysteem van Europa wil realiseren en een maatschappelijke transitie wil versnellen, met grote economische effecten tot gevolg.

In MedTechNL wordt de transitie naar nieuwe zorg beschreven met drie zorgconcepten rondom het individu die mogelijk worden gemaakt door medische technologie:

(1) Voorkomen en vroeg diagnosticeren
(2) Behandelen met minimale schadelast
(3) Monitoren en behandelen in eigen leefomgeving

Lees hier de samenvatting van de Groeifondsaanvraag.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.