Congres Wonen en Zorg

Maandag
18-9-2023

Auditorium Rabobank, Utrecht

9:30 - 15:30

Wonen en zorg; hoe kunnen we - ondanks wetten en praktische bezwaren - projecten realiseren? De ambities zijn hoog. De opgave is groot. Van jou als bestuurder, beleidsmaker, ontwikkelaar wordt visie verwacht, maar ook daadkracht en resultaten. Hoe zorgen we met elkaar voor voldoende en passend aanbod van wonen en zorg?

Laat je inspireren op maandag 18 september tijdens het congres Wonen en Zorg voor bestuurders, beleidsmakers, financiers en andere stakeholders in wonen, zorg & welzijn. Maak gebruik van elkaars denkkracht en netwerk; de synergie en inspiratie van koplopers en collega’s. Het woonzorg congres vindt plaats in Utrecht en wordt georganiseerd door de Rabobank en BeBright, in samenwerking met de Dutch Health Hub.

Achtergrond

De rijksoverheid heeft stevige woonambities. Voor 2030 moeten er 900.000 woningen gebouwd zijn, waarvan 290.000 geschikt voor ouderen. Er zijn meer verpleegzorgplekken, geclusterde woningen, en nul-treden woningen nodig. De gemeenschappelijke opgave is om invulling te geven aan groene én grijze verduurzaming in een ouder wordende samenleving.

Ambities zijn nodig maar de uitvoeringspraktijk blijkt steeds weerbarstig. Denk aan het vinden van grondposities, toegenomen bouwkosten, stikstof regelgeving, stijgende rentekosten. Wat nodig is zijn lokale en regionale coalities van partijen met een stevig draagvlak bij burgers. Samenwerking tussen publieke en private partijen is hard nodig nodig om invulling te geven aan de opgaves. De oplossingen liggen niet enkel in het bouwen van meer woningen. De uitdagingen zijn meer complex en vragen een breder perspectief op oplossingen. Het vraagt versterking van sociale cohesie, inzet op vitale wijken, een leefomgeving die bijdraagt aan toekomstbestendig wonen en financiering daarvan. Het vraagt groene en grijze duurzaamheid én mobiliteit.

Programma

Tijdens het congres komen landelijke beleidsmakers én koplopers aan het woord, die elk op hun wijze concreet bezig zijn om invulling te geven aan lokale en regionale opgaves. Onder leiding van dagvoorzitter Lea Bouwmeester, bieden wij jou een interactief programma. Hieronder lichten we alvast een tipje van de sluier op.

  • Keynote: Op weg naar 900.000 woningen: stand van zaken WOZO.

  • Keynote Marcel Canoy: geeft zijn (burger)perspectief op wat nodig is om verder te komen op het vraagstuk van wonen en zorg

  • “Knelpunten wegnemen en voorwaarden creëren voor de echte versnelling in de praktijk” met Martin van Rijn (Aedes), Hans Adriani (aanjager wonen, welzijn en zorg voor ouderen),  Anneke Westerlaken (Actiz) en Mariëlle Lichtenberg (Rabobank)

  • “Voorbij vastgoed: de potentiële impact van andere oplossingen en de weg van samenwerking voorbij eigen belangen” met Peter Boerenfijn (Habion), Tak Lam (BPD Woningfonds), Anton van Mansum (Orpea NL), Geertjen Pot (Zadelhoff / Centrum voor Zorg Slotervaart).

  • Parallelsessies: In gesprek met inspirerende voorbeelden vanuit verschillende regio’s. In 2 ronden komen 4 praktijkcases aan het woord bijvoorbeeld uit verpleging, verzorging en thuiszorg, woningcorporaties, financiers en beleggers met o.a. Carola Boonen (Sonneborgh) en Mireille de Wee (Mijzo).

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.