Privacyverklaring Stichting Medical Delta

Dit is de privacyverklaring van Stichting Medical Delta, hierna "Stichting Medical Delta" genoemd. U vindt onze contactgegevens aan het einde van deze privacyverklaring onder de paragraaf 'Heeft u vragen of opmerkingen?'. In deze Privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonlijke gegevens (hierna ook verwezen als “gegevens”) door Stichting Medical Delta.

Korte privacy verklaring

We verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden, voornamelijk voor nieuwsbrieven, betalingsverwerking en correspondentie.

We gebruiken de door ons verstrekte en verkregen persoonlijke gegevens alleen voor onze eigen doeleinden. We verkrijgen geen gegevens van derden. De gegevens die we delen met derden delen we op een privacy vriendelijke manier. We slaan uw gegevens alleen op servers op die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

De personen van wie wij gegevens gebruiken, hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens.

Voor welke reden gebruiken wij uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens voor de volgende redenen:

 • Voor identificatie doeleinden.
 • Voor het corresponderen van onze klanten met de juiste titels.
 • Voor het bevestigen van een registratie
 • Voor het informeren van onze klante over registraties, boekingen en/of bestellingen.
 • Voor adminstratieve doeleinden.
 • Om te communiciren met onze klanten, voor bijvoorbeeld bij een vraag of opmerking.
 • Voor ons intern “gezichten boek” gebruiken we de foto’s van onze medewerkers.
 • Voor facturatie, vewerking en het bijhouden van de fininciele administratie
 • Voor het verwerken van een bestelling, registratie of aanwezigheid.
 • Om informatie te voorzien op onze website
 • Om reviews te delen door externe kanalen.
 • Om onze klanten te informeren via e-mail over nieuws, en eventuele enquêtes.
 • Om gebruikers statistieken te analyseren en te verkrijgen
 • Voor het volgen van surf en click gedrag op onze website ter bevordering van de gebruikservaring en om de website aantrekkelijker te maken voor de gebruikers.

Op welke gronden is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?

Ons gebruik van uw gegevens is gebaseerd op de volgende gronden:

Uw toestemming.

De gegevens zijn noodzakelijk voor het sluiten van een contract met u en / of de uitvoering van het contract dat wij met u hebben of waarin u partij bent. De gegevens zijn noodzakelijk voor onze legitieme commerciële belangen of die van een derde partij. Het gaat om de volgende legitieme commerciële belangen:

 • Facturatie naar leveranciers
 • Het informaren van stakeholders door nieuwsbrieven of andere communicatiemiddelen

Wordt data verstuurd naar een land buitden de Europese Economische Ruimte (EER)?

Nee, we versturen geen data naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. We bewaren alle gegevens alleen op servers gelokaliseerd binnen de Europese Economische Ruimte.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We slaan uw gegevens niet langer op dan nodig is voor de doeleinden dat we de gegevens gebruiken. Over het algemeen hanteren we de volgende voorwaarden voor het bewaren van uw gegevens:

 

Soort gegevens

Bewaartijd

Klant gegevens (naam, adres, email, telefoonnummer)

Tot 2 jaar na de laatste transactie

Facturatie, transactie en overige financiële gegevens

7 jaar, gebaseerd op de verplichte financiële bewaartijd.

Gegevens voor de (klant) administratie

Zolang we een contract hebben lopen of een andere relatie, tot 2 jaar daarna.

Facturatie geschiedenis (onderdelen die niet behoren tot de verplichte financiële bewaartijd)

Zolang we een contract hebben lopen of een andere relatie, tot 2 jaar daarna.

Bedrijfs ´gezichten boek´

Zolang we een contract hebben lopen of een andere relatie.

Correspondentie

Zolang we een contract hebben lopen of een andere relatie, tot 2 jaar daarna.

Information over surf en click gedrag

Tot 6 maaden na de laatste website bezoek

Cookie ID´s

Meer informatie over onze Cookies zijn te vinden in de cookie verklaring op de website

Feedback

Zolang de feedback relevant is

Informatie dat u heeft toegevoegd op onze website met als doeleinde gepubliceerd te worden op onze website

Zolang de informatie relevant is voor het publiceren op onze website


Informatie met betrekking tot een juridische procedure

Zolang het nodig is voor de juridische procedure of om onze rechten in een juridische procedure te bepalen.

Welke rechten heeft u als gebruiker?

Onder de privacy wetgeving vallen de volgende rechten over uw persoonsgegevens:

 • Aanvragen van een kopie of toegang tot uw gegevens.
 • Om informatie te verkrijgen over het gebruik van uw gegevens.
 • Het verkrijgen van een rectificatie over inaccurate gegevens.
 • Met respect tot het doeleinde, om incomplete gegeven aan te vullen.
 • Om uw gegevens te laten verwijderen
 • Om het gebruik van uw gegevens te beperken.
 • Om het gebruik van uw gegevens te weigeren.
 • Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens, de mogelijkheid tot het terugtrekken van deze toestemming. Deze terugtrekking betreft ook toekomstig gebruik van uw gegevens.
 • Als u gegevens heeft aangeleverd of dat is verkregen via het gebruik van onze services en u heeft toestemming vergeven voor het gebruik van uw gegevens; en uw gegevens zijn elektronisch verwerkt: om uw gegevens in een gestructureerd, gebruikelijk machine-leesbaar formaat te verkrijgen en, als technisch mogelijk, om uw gegevens in dat formaat te versturen naar derden.
 • Om een klacht te registreren bij de verantwoordelijke toezichthoudende Privacy autoriteit (dit kan een autoriteit zijn in zijn in het land waar u woont, het land waar u werkt of het land waar de inbreuk op de privacywetgeving wordt gemaakt). De verantwoordelijke toezichthoudende privacy autoriteit in Nederland is de "Autoriteit Persoonsgegevens".

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onder de paragraaf “Heeft u vragen of opmerkingen?”. In bepaalde gevallen hebben we het recht om uw verzoek af te wijzen. In een dergelijk geval zullen we u uitleggen waarom we uw verzoek afwijzen. Het is mogelijk dat we het contract met u niet kunnen uitvoeren als we niet over bepaalde persoonlijke gegevens beschikken. We zullen dit aan u uitleggen als dit het geval is.

Onze elektronische commerciële berichten bevatten altijd een afmeldknop zodat u zich kunt afmelden voor het ontvangen van deze berichten.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen wat betreft het gebruik van uw persoonsgegeven of over de privacyverklaring, contacteer ons dan via:

Stichting Medical Delta
Huismansingel 4
2629 JH Delft
+31 (0) 6 2492 8919
info@medicaldelta.nl
Factuuradres:
Enterprises Accounting
o.v.v. Stichting Medical Delta
Postbus 612
2600 AP

U kunt ook direct contact leggen met onze data protection officer:

marlies.sandifort@medicaldelta.nl / +31 (0) 6 2492 8919

Kunnen we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring?

Ja. Deze privacyverklaring dateert van 13 maart 2019. We behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen we u hierover informeren, bijvoorbeeld door een nieuwsbericht op onze website te publiceren.

Contactpersoon

Marlies Sandifort

marlies.sandifort@medicaldelta.nl

+31 (0)6 2492 8919

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.