Dag van de Gezondheid 2023

Vrijdag
30-6-2023

Brabantlaan 1, Den Bosch

9:00 - 18:00

Op vrijdag 30 juni 2023 is iedereen die iets doet met gezondheid van harte uitgenodigd voor een dag die volledig in het teken staat van kennisdeling en een sterk netwerk. Zo werken we samen aan de ambitie '3 gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030'.

Het thema van dit jaar is 'van strategie naar actie'. Er zijn enorm veel goede ideeën en mooie ambities, maar hoe breng je die in de praktijk? Aan de hand van echte verhalen en concrete projecten gaan we samen op onderzoek.

De Dag van de Gezondheid 2023 wordt georganiseerd door de Provincie Noord-Brabant samen met haar partners Brabant Advies, Care Innovation Center, GGD, Slimmer Leven en Zorgbelang.

Van strategie naar actie

Het thema van dit jaar is ‘van strategie naar actie’. Er zijn enorm veel goede ideeën en mooie ambities, maar hoe breng je die in de praktijk? Aan de hand van echte verhalen en concrete projecten gaan we samen op onderzoek.

Eerste spreker is bekend: Tim 'S Jongers

In de ochtend zorgen 2 keynotes voor een goede start van de dag. Een eerste naam is al bekend: Tim 'S Jongers is politicoloog, bestuurskundige en publicist. In zijn werk focust hij vooral op verschillen in de samenleving en de positie van mensen in kwetsbare situaties, en hoe we deze verschillen kunnen overbruggen. Hij vertelt over de kloof tussen arm en rijk en de gezondheidseffecten van armoede.

Tim 'S Jongers is auteur het boek Beledigende Broccoli. Voor de Volkskrant en De Correspondent schrijft hij artikels over thema's als armoede, bestaansonzekerheid en sociaal beleid en is tevens een inspirerende spreker. Sinds vorig jaar is hij directeur van zijn eigen stichting, de Wiardi Beckman stichting. Voorheen was hij senior-adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

Workshops

Na de middag zijn er twee rondes met keuze uit verschillende workshops. Aan de hand van een concreet project maken we de vertaling van strategie naar alledaagse praktijk. Een blik op de thema's die aan bod zullen komen, een definitieve invulling van de workshops volgt later.

  • Hoe houden we ouderen langer thuis, en wat is de rol van de mantelzorger daarbij?
  • Dialoog over sociale gezondheid en gemeenschapskracht.
  • Gezondheid in landelijke regio's.
  • Kennisdeling over gezondheid met alle Brabantse partners: hoe pakken we het aan?
  • De impact van groen in bestaande woonwijken.
  • Geestelijke gezondheid van jongeren.
  • De STAP naar gezonder: een website én community.
  • Gezondheidsbevordering en ruimtelijke plannen: wat zijn de kansen en hoe integreer je die in het beleid?

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.