Human X Earth Health | Nieuw jaarlijks cross-over evenement

Dinsdag
29-11-2022

Ahoy, Rotterdam

8:00 - 18:00

In Nederland en wereldwijd is veel gezondheidswinst te behalen met een minder eenzijdig en gezonder voedingspatroon. In 2050 moet de wereld voorzien in gezond voedsel voor een kleine 10 miljard mensen, waarvan naar schatting 70 procent in (mega)steden woont. De impact van voedselproductie en -logistiek op de aarde is enorm.

Deze urgentie is bekend. Het goede nieuws: de gezondheid van mensen en een gezonde aarde vallen te combineren. Efficiënter produceren en omgaan met voeding, een ander dieet en innovatieve technieken leiden tot een gezonde toekomst. Een toekomst waarmee veel bedrijven, wetenschappers en beleidsmakers al begonnen zijn. 

Human X Earth Health | Conferentie & Expo over voeding, gezondheid en Milieu

Met steun van de Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Food & Agro en Life Science & Health gaat Rotterdam Ahoy vanaf 2022 een jaarlijks terugkerend cross-over evenement organiseren dat zich zal ontwikkelen tot een kennisplatform waar voeding, gezondheid en milieu elkaar ontmoeten en raken. Dit initiatief richt zich op een breed gezondheidsconcept, met simultaan aandacht voor zorg voor de aarde, gezonde voeding, levensstijl en duurzaamheid en het terugdringen van milieubelasting. Het evenement verkent (nieuwe) winstgevende businessmodellen op het raakvlak van de gezondheid van mens en aarde.

Opzet
Het initiatief bestaat uit drie elementen: een jaarlijkse conferentie, een expo en een online en offline kennisplatform wat de basis legt om te bouwen aan een community.

Conferentie
Een jaarlijks tweedaags programma met lezingen, workshops en keynotes. Thema’s worden in overleg met de Raad van Advies en Programmacommissie vastgesteld. De conferentie stimuleert actie in plaats van alleen dialoog. De tweedaagse slaat een brug tussen beleidsvorming, industriële innovatie, wetenschappelijke vooruitgang en maatschappelijke participatie.

Expo
Platform Partners, sponsors en anderen krijgen de mogelijkheid om een stand te hosten op de expo. Dit biedt de mogelijkheid om contact te zoeken en te netwerken.

Kennisplatform
Rotterdam Ahoy creëert een online en offline kennisplatform. Hierop wordt de communicatie en dialoog levend gehouden. Zo creëert het jaarrond informatie uitwisseling en de kans samen ideeën te verkennen en partnerschappen aan te gaan.

Rotterdams initiatief met internationale ambitie
Human X Earth Health speurt naar oplossingen. De urgentie staat vast. Beleids- en ondernemingsdoelen zijn uitgestippeld. Het gaat nu om daden om daaraan vorm te geven. We starten als Rotterdams initiatief, met de ambitie internationaal leidend te worden in oplossingen op het raakvlak van de gezondheid van mens en aarde.

Voor wie?
Beleidsmakers ervaren hoe politieke beslissingen en beleid in daden worden omgezet.
Bedrijven vinden nieuwe zakelijke kansen en samenwerkingen die waarde aan hun product of dienst toe voegen. Wetenschappers wisselen kennis uit en verdiepen hun kennis over specifieke thema’s. Burgerinitiatieven om hun eigen visie te vormen op gezondheidsvraagstukken.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.