Innovatiecafé: Duurzaamheid in de zorg

Donderdag
4-4-2024

Bartholomeus Gasthuis, Utrecht

14:30 - 18:00

Om de zorg duurzamer te maken, zijn er in de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 afspraken gemaakt tussen de overheid, zorgorganisaties, banken, brancheorganisaties en zorgverzekeraars. De Green Deal Duurzame Zorg richt zich op vijf thema's: Gezondheidsbevordering, Kennis en bewustwording, CO2-uitstoot. Circulair werken, en Medicatie.

  • Gezondheidsbevordering: Preventie van ziekten, gezonde leefomgeving en leefstijl bevorderen voor meer gezonde jaren en minder zorggebruik.
  • Kennis en bewustwording: Informeren van alle zorgprofessionals over de relatie tussen menselijk handelen, klimaatcrisis, milieuvervuiling en gezondheid.
  • CO2-uitstoot: Reduceren van CO2-emissies naar nul, in lijn met het Klimaatakkoord en overheidsdoelen voor 2030.
  • Circulair werken: Streven naar 50% vermindering van primair grondstofverbruik door circulaire zorg, met afvalstromen als meetbare indicatoren.
  • Medicatie: Vermindering van milieubelastende medicijngebruik, vooral gericht op verontreiniging van oppervlaktewater.
    Door zich te richten op deze thema’s en het stellen van concrete doelen, draagt de Green Deal Duurzame Zorg bij aan een transformatie van de zorgsector waarin de impact op het milieu minimaal is.

Sprekers

Eline Attema en Ype van Strien (Ministerie van VWS) over de Green Deal Duurzame Zorg 3.0
Eline Attema (Coördinator Green Deal Duurzame Zorg 3.0) en Ype van Strien (Programmacoördinator Duurzaamheid en Gezondheid) houden zich vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bezig met het brede thema duurzaamheid en gezondheid en de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. Tijdens hun presentatie gaan ze in op de doelstellingen die er liggen met betrekking tot duurzaamheid in de zorg én op de concrete stappen die hierbij worden genomen vanuit de Green deal en vanuit het ministerie. Want hoe worden deze doelstellingen daadwerkelijk in de praktijk waargemaakt? 

Dieuwertje Drexhage (LAYCO) over vela®, de herbruikbare vacuüm extractor
Dieuwertje is co-founder van LAYCO en vertelt je over hun missie om herbruikbare medische apparatuur te ontwikkelen om de zorg te verduurzamen en wereldwijd beter toegankelijk te maken. Het eerste product wat zij ontwikkelen is een gebruiksvriendelijke en herbruikbare vacuümextractor, vela®. Vacuümextractie wordt gebruikt in de tweede fase van een bevalling, wanneer er problemen optreden bij moeder of baby. Om de uitkomsten voor moeder en baby te verbeteren kan vacuümextractie gebruikt  worden. Met de ontwikkeling van vela® zorgt LAYCO ervoor dat er enerzijds minder afval wordt gecreëerd en minder CO2 wordt uitgestoten bij het uitvoeren van vacuümextractie. Anderzijds is hun doel om ervoor te zorgen dat vacuümextractie wereldwijd beter toegankelijk wordt met de potentie om wereldwijd maternal en neonatal mortality rates tijdens geboorte te verminderen. Tijdens haar presentatie neemt Dieuwertje je mee in haar lessons learned.

Tim Stobernack (Radboudumc) over duurzaam innoveren in de acute zorg
Tim Stobernack zal tijdens het innovatiecafé ingaan op duurzaam innoveren in de acute zorg. De spoedeisende hulp, operatiekamers en intensive care dragen aanzienlijk bij aan de negatieve milieu-impact van de zorgsector. Binnen het Radboudumc leidt Tim een onderzoekstraject dat zich richt op het in kaart brengen van de milieu-impact van deze zorgtrajecten. Door middel van dit onderzoek wordt handelingsperspectief geboden om de zorg op structurele wijze duurzamer te maken. Tijdens het innovatiecafé wordt verteld wat het Radboudumc allemaal doet op het gebied van duurzaamheid. Tim zal een aantal initiatieven presenteren en bespreken hoe deze kunnen dienen als inspiratie voor verdere stappen richting een duurzamere toekomst voor de acute zorg.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.