Startbijeenkomst datagedreven werken in zorg en welzijn

Dinsdag
21-6-2022

Online

15:00 - 17:00 uur

Samen data gebruiken om zorg slimmer en efficiënter te kunnen bieden. Dat is de toekomst. Om hier meer en beter gebruik van te maken, is het landelijke project Samen datagedreven werken in zorg en welzijn geïnitieerd door zeven zorg & welzijnswerkgeversorganisaties en kennisorganisaties.

In dit project brengen we de behoefte en datavolwassenheidsniveaus van zorg- en welzijnsorganisaties in beeld. We ontwikkelen samen een op-maat-gemaakte aanpak die bijdraagt aan de groei wensen van de organisatie. Zo gebruiken we de data om zorginhoudelijke vraagstukken te beantwoorden, om processen anders in te richten en ondersteunen we medewerkers door de inzichten verkregen uit data. Organisaties kunnen daardoor beter en sneller beslissen en anticiperen op toekomstige uitdagingen.

Maar wat is datagedreven werken precies? Waarom deze landelijke samenwerking? Hoe groeien we samen 'van elkaar inspireren' naar 'echt impact' maken? Dat laten we allemaal zien tijdens de startbijeenkomst 21 juni.  Ook spreken we collega organisaties die laten zien wat datagedreven werken hen hebben opgeleverd.

Programma

  • Welkom en Inleiding
  • Datagedreven werken: wat is het en wat levert het op?
  • Toelichting tweeledige nulmeting en hoe samen verder met uitkomsten
  • Pauze
  • Inspirerende voorbeelden, actuele vraagstukken en verbinden
  • Afsluiting en vervolg

Voor wie

Een datagedreven organisatie vergt samenspel tussen meerdere disciplines in organisaties. We willen je daarom vragen om bij deze bijeenkomst met verschillende disciplines uit je organisatie aan te sluiten, zodat je na de bijeenkomst geïnspireerd met elkaar aan de slag kunt.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.