Symposium Cerebrale Parese bij volwassenen

Donderdag
19-1-2023

Rotterdam

17:00 - 21:30

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de zorg voor volwassenen met Cerebrale Parese (CP) niet voldoende is gecoördineerd. Naast kennisdeling over volwassenen met CP is deze wetenschap aanleiding om het symposium te organiseren voor huisartsen, revalidatieartsen en professionals uit de 1e en 2e lijn. Het thema is de behandeling van volwassenen met CP uit regio Rijnmond.

Alleen al in Nederland hebben 30.000 volwassenen Cerebrale Parese. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat deze relatief kleine patiëntengroep vanwege onbekendheid en slechte toegankelijkheid minder basis medische zorg en geen specialistische zorg krijgt. Scholing en aansluiten bij bestaande samenwerkingsverbanden is dan ook de aanbeveling vanuit de regionale analyse.

Rijndam Revalidatie wil samen met 1e lijns ketenpartners een aanzet geven tot kennisoverdracht voor revalidatiezorg voor volwassenen met CP in de regio Rijnmond. Daarbij wil Revalidatie Rijndam een voorbeeld zijn voor andere regio’s om de samenwerking binnen bestaande ketens te ontwikkelen.

Graag deelt Revalidatie Rijndam deze inzichten door middel van dit symposium met inspirerende break-outs, waarin dieper wordt ingaan op voorbeelden en initiatieven die hieraan kunnen bijdragen.

Programma

17.00  Volwassenen met CP: hun specifieke problematiek en invloed van ouder worden (revalidatiearts)
17.30  Hoe geven we behandeling van CP in de 1e lijn vorm (fysiotherapeut)
18.00  Pauze met soep en broodjes en gelegenheid tot netwerken
18.30  Groepsmodule: hoe draagt revalidatie bij aan blijvende participatie (GZ-psycholoog)
18.50  Ervaringsdeskundige vertelt over zorg in de 1e en 2e lijn
19.10  Interactieve workshop: samenwerking rond de zorg voor volwassenen met CP (inventarisatie en ontwikkeling)
20.00  Pauze met een drankje en gelegenheid tot netwerken
20.15  Plenaire terugkoppeling workshop

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.