Zorg2025: Digitale Inclusie | (e)Health voor iedereen

Dinsdag
10-10-2023

Café Dauphine, Amsterdam

15:00 - 18:00

Hoe zetten we digitale technologie succesvol in voor zorg en welzijn, met oog voor uitdagingen én kansen van digitalisering op het gebied van inclusie? Dit Zorg2025 event staat in het teken van digitale inclusie – (e)Health voor iedereen.

Digitale technologie is niet meer weg te denken uit het domein van zorg en welzijn. Naar alle verwachting zal de rol van technologie hierin alleen maar toenemen. Aan de ene kant biedt dit veel kansen en mogelijkheden om toegang tot zorg te vergroten. Daar tegenover staat dat voor een aanzienlijke groep mensen het gebruik van technologie moeilijk is en verkleint het juist de toegang tot zorg. Hoe kunnen we zorgen dat iedereen mee kan doen in de digitale samenleving en de juiste passende zorg en ondersteuning krijgt?

Sprekers

  • Christine Dedding, associate professor Participatie & Co-creatie bij de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora van Amsterdam UMC. Christine neemt ons mee in haar onderzoek ‘Doing eHealth Right’, waarbij de focus niet ligt op de (digitale) vaardigheden van patiënten en zorgverleners maar juist op de innovatieve oplossingen op systeemniveau.
  • Tess den Uyl: Research consultant VicarVision. VicarVision heeft emotie analyse software ontwikkeld waarmee gezichtsexpressies te detecteren zijn. Tess licht 10 oktober toe hoe VicarVision deze software heeft doorontwikkeld voor de zorg- en welzijnssector. Bijvoorbeeld door deze software te gebruiken in een zorgrobot voor ouderen om gezond ouder worden te bevorderen. De zorgrobot signaleert met de software de non-verbale signalen van de ouderen waardoor gepersonaliseerde gedragsveranderingen voorgesteld kunnen worden.
  • Steven van de Vijver, huisarts werkzaam bij de afdeling Huisartsgeneeskunde in het OLVG ziekenhuis in Amsterdam en bij Amsterdam Health & Technology Instituut. Steven gaat in op het project HealthEmove om ongedocumenteerden hun eigen (medische )data te geven in een persoonlijk datakluisje. Op dit moment is het een groot probleem dat deze mensen die op allerlei verschillende locaties verblijven in korte tijd binnen Nederland en Europa geen medische continuïteit en/of geschiedenis hebben. Dit initiatief is gestart samen met OLVG, Rode Kruis, Dokters van de Wereld, Patients Know Best (PGO), Kruispost en ondersteuning gemeente Amsterdam.

De toegang tot dit evenement is gratis. Registratie is vereist.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.