Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home

Met de vergrijzing neemt ook de druk op geriatrische revalidatiezorg toe. Daarnaast is er meer behoefte aan medisch-specialistische revalidatie. Deze zorg verplaatst zich steeds meer naar huis. e-Health toepassingen kunnen de druk aanmerkelijk verlichten en de zorg verbeteren. Dit geeft patiënten en hun mantelzorgers nieuwe mogelijkheden.

Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home richt zich op de ontwikkeling van e-health toepassingen die thuisrevalidatie van ouderen bevorderen.

Revalidatie: een opgave voor oudere patiënt, behandelaar en mantelzorger

Voor veel ouderen is het volgen van een revalidatieprogramma in een zorginstelling een flinke opgave. De patiënt moet van en naar de revalidatielocatie worden gebracht. Eenmaal op locatie is het tijdsbestek waarop gerevalideerd wordt beperkt. Verschillende e-health toepassingen kunnen uitkomst brengen. Maar hoe sluiten deze het beste aan op de behoeften van patiënten, behandelaars en mantelzorgers? Welke toepassingen werken goed voor wie? En op welk moment?

De juiste zorg op de juiste plek

Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home bevordert het zelfmanagement en de kwaliteit van leven van thuiswonende revaliderende ouderen en ondersteunt mantelzorgers door de inzet van e-health. Het lab richt zich op de ontwikkeling van toepassingen die mantelzorgers ondersteunen, vitale functies op afstand kunnen meten en gepersonaliseerde en geïntegreerde fysieke, sociale en psychische zorg bieden.

Het living lab onderzoekt onder ander welke barrières voor implementatie van e-health toepassingen voor oudere revalidanten bestaan en hoe deze barrières weggenomen kunnen worden. Testen vinden plaats in de praktijk en in samenwerking met ouderen, hun mantelzorgers en zorgprofessionals van ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra en thuiszorgorganisaties. Een belangrijk element is de kennisontwikkeling, kennisuitwisseling en samenwerking tussen hogescholen, universiteiten en zorginstellingen. Hiermee heeft Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home een bepalende rol bij het breder toepasbaar maken van e-health voor revalidatiezorg voor ouderen thuis.

In Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home werken Hogeschool Inholland, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Stichting Omring en Pieter van Foreest samen met bedrijven, zorginstellingen, mantelzorgers en ouderen. Het living lab werkt daarnaast op projectbasis samen met onderzoekers van academische kennisinstellingen.

Medical Delta Living Labs vormen een cruciale schakel in de zorginnovatieketen. Ze testen kansrijke technologische oplossingen voor de zorg van bedrijven en zorginstellingen in reële omgevingen met zorgprofessionals en patiënten. Praktijkvragen vormen de basis voor de publiek-private projecten die de living labs oppakken. Kenmerkend is de interdisciplinaire aanpak: gezondheidslectoren werken samen met technologielectoren van andere hogescholen. Zij doen hun onderzoek samen met eindgebruikers, zorginstellingen en bedrijven, waarmee de living labs een maatschappelijke en economische impact hebben op de regio. Ook slaan de living labs een brug naar de onderzoeken aan de academische kennisinstellingen van Medical Delta.

Living Lab Leader

Dr. Robbert Gobbens

Lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen

Hogeschool Inholland

Contactpersoon

Marijke Will-Janssen Innovation Manager

marijke.will@medicaldelta.nl

+31 6 28824228

Consortium

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.