Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology

Medicijnen en klinische ingrepen kunnen in veel gevallen je gezondheid en welbevinden verbeteren. Daarnaast zijn er echter gezondheidsvragen waarvoor de reguliere geneeswijze onvoldoende (goede) oplossingen heeft. Denk aan veel voorkomende klachten bij chronische ziekten zoals pijn of slaapproblemen. Of aan de problematiek van de antibioticaresistentie.

Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology richt zich op deze gezondheidsvragen door onderzoek te doen naar non-farmacologische, integrale preventie- en behandelwijzen, zoals het gebruik van natuurlijke producten of het ontwikkelen van een gezondere levensstijl.

Meer informatie over Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology is te vinden op de website van dit living lab.

Steeds meer belangstelling, maar goede informatie en kennis ontbreekt

‘Integrative medicine’ of ‘integrale zorg’: de integratie van de ‘best of both worlds’ van traditionele en complementaire behandelwijzen kan op steeds meer maatschappelijke en wetenschappelijke belangstelling rekenen. Toch wordt het nu nog in beperkte mate in de zorg ingezet. Redenen hiervoor zijn onder meer een tekort aan betrouwbare en vindbare informatie over de (kosten)effectiviteit, de werkingsmechanismen en de veiligheid van Integrative Medicine en de ervaringen van patiënten ermee. Ook is er een gebrek aan kennis en vaardigheden om Integrative Medicine op maat toe te passen en de effecten ervan op individueel niveau te meten en te evalueren. Tenslotte ontbreekt de mogelijkheid tot snelle, technische identificatie van veelbelovende interventies, zoals gebruik van natuurlijke middelen voor infectieziekten.

Bredere toepassing Integrative Medicine mogelijk door technologische oplossingen

Om Integrative Medicine verantwoord op grotere schaal beschikbaar, toegankelijker en acceptabel te maken, moeten de barrières snel en effectief worden doorbroken.

Zo is antibioticaresistentie een groeiend probleem. Het is van belang om, daar waar mogelijk, antibioticagebruik te verminderen. Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology onderzoekt hoe eHealth oplossingen ontwikkeld en gebruikt kunnen worden bij de verantwoorde keuze voor natuurlijke geneesmiddelen bij infecties en verantwoord koortsmanagement. Ook bij chronische ziekten of pijnbestrijding liggen mogelijkheden voor technologische oplossingen vanuit Integrative Medicine. Zorgprofessionals, patiënten en onderzoekers werken in het living lab samen om deze te vinden en te valideren.

Met technologische oplossingen zoals keuzehulpen, monitoringtools om effecten op individueel niveau te meten, en metabolomics tools om veelbelovende natuurlijke middelen in het laboratorium te kunnen identificeren, worden de beloften van Integrative Medicine concreter ingevuld. Uiteindelijk kunnen de ontwikkelde technologische oplossingen verder onderzocht worden in klinisch onderzoek en/of door ondernemers naar de markt worden gebracht.

Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam, NVAA en Cure+ werken in dit living lab samen met patiënten, zorgprofessionals en bedrijven. Het living lab werkt daarnaast op projectbasis samen met onderzoekers van academische kennisinstellingen.

Medical Delta Living Labs vormen een cruciale schakel in de zorginnovatieketen. Ze testen kansrijke technologische oplossingen voor de zorg van bedrijven en zorginstellingen in reële omgevingen met zorgprofessionals en patiënten. Praktijkvragen vormen de basis voor de publiek-private projecten die de living labs oppakken. Kenmerkend is de interdisciplinaire aanpak: gezondheidslectoren werken samen met technologielectoren van andere hogescholen. Zij doen hun onderzoek samen met eindgebruikers, zorginstellingen en bedrijven, waarmee de living labs een maatschappelijke en economische impact hebben op de regio. Ook slaan de living labs een brug naar de onderzoeken aan de academische kennisinstellingen van Medical Delta.

Living Lab Leader

Dr. Erik Baars

Lector Antroposofische Gezondheidszorg

Hogeschool Leiden

Contactpersoon

Marijke Will-Janssen Innovation Manager

marijke.will@medicaldelta.nl

+31 6 28824228

Consortium

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.