Acht consortia ontvangen ZorgTech-voucher voor innovatie gezond oud worden

vrijdag 13 mei 2022

Acht van de negentien projectconsortia die een aanvraag indienden, ontvingen een voucher van het Zuid-Hollandse innovatieprogramma ZorgTech. Met financiële en inhoudelijke support stuwt ZorgTech zorgtechnologische oplossingen richting de markt. Alle projecten geven antwoord op de vraag hoe we in een tijd van vergrijzing en toenemende druk op de gezondheidszorg zo gezond mogelijk oud worden. Vanaf 15 mei starten de geselecteerde consortia met hun projecten.

Het innovatieprogramma ZorgTech wordt mogelijk gemaakt door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland, TNO, InnovationQuarter en Medical Delta; de uitvoering is in handen van InnovationQuarter en Medical Delta.

Bijna alle projectaanvragen scoorden bovengemiddeld. De beoordelingscommissie bestond voor het eerst uit zowel interne als externe beoordelaars, waaronder zorgverleners en investeerders. 

Zorgverzekeraar als penvoerder

Om in aanmerking te komen voor een voucher moet ieder consortium minimaal bestaan uit een technologieaanbieder en een zorgorganisatie. "Die voorwaarde vormt een mooie incentive om elkaar op te zoeken," merkte ZorgTech-programmamanager Marieke Kodde. En dat is precies het doel ervan. "Bij twijfel hadden consortia met een groter aantal aangesloten zorgorganisaties een streepje voor. Door aan te haken, tonen zij vertrouwen in de innovatie." Ook van consortia die achter het net visten, hoorde Kodde dat de voucherronde nieuwe, vruchtbare samenwerkingen en projectplannen tot stand bracht.

Bij een van de consortia neemt een zorgverzekeraar het voortouw, wat nog niet eerder gebeurde. Het gaat om Zorgkantoor DSW, dat samen met Zorginstellingen Pieter van Foreest en Linksight het consortium PALZOZ vormt. Zij ontwikkelen een data-analyseplatform met innovatieve privacytechnologie dat zorgpartijen, gemeenten en verzekeraars helpt de zorg doorlopend te verbeteren op basis van actuele data.

"Als we niets doen, komen de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ouderenzorg snel onder druk te staan," zegt Eline Loomans van DSW. "We stappen graag over de grenzen van ons eigen domein, onder meer door dit consortium te vormen, want door samen te werken bereiken we veel meer."

Diversiteit 

Het thema van deze voucherronde, 'gezond oud worden', moest er onder meer voor zorgen dat de innovaties nog beter inspelen op de zorgvraag. "Uit de diversiteit in de inzendingen bleek het thema breder dan we dachten," erkent Kodde. "Een aantal oplossingen richt zich specifiek op problemen die overwegend voorkomen bij ouderen, zoals  Cue2Walk voor parkinsonpatiënten en het zelfmanagementsysteem van Medicine Men voor COPD-patiënten in de geriatrische revalidatie."

Andere oplossingen zijn ook voor jongere gebruikers relevant, maar focussen op oudere doelgroepen. De BedSense van Momo Medical helpt zorgverleners in verschillende woon-zorginstellingen hun tijd efficiënter in te delen, door inzicht in het slaapritme van de patiënten. "De meeste bewoners zijn ouderen, maar het is net zo relevant voor instellingen met jongere patiënten," zegt Kodde. Plannen die te weinig aansloten bij het thema vielen af. "Als ze dat willen, verwijzen we die partijen door naar andere subsidieregelingen of partners."

Meer dan een voucher

Partijen die al eerder een ZorgTech-voucher bemachtigden, mochten opnieuw een aanvraag indienen. Vier consortia maakten daarvan gebruik, waarvan er drie groen licht kregen. Een opvallend voorbeeld is Hello 24/7 en Rijndam Revalidatie, die elkaar leerden kennen in een eerdere ZorgTech-ronde en nu samen een consortium vormen. Kodde: "Zo’n nieuwe samenwerking laat zien dat ZorgTech meer is dan alleen een vouchertoekenning."

Hello 24/7 ontwikkelde een app, online platform en alarmeringssysteem voor mantelzorgers. Samen met Rijndam wil het de technologie uitbreiden en implementeren. "ZorgTech biedt waardevolle inzichten en stelt ons in staat onze producten en propositie steeds verder te verbeteren," zegt Alex Vermunt van Hello 24/7. "We kijken ernaar uit om in deze ronde samen met Rijndam de koppeling te maken tussen deze zogeheten formele en informele zorg: de mantelzorgers en zorginstellingen."

Businessmodel grootste uitdaging

Een laatste belangrijk beoordelingscriterium vormde de schaalbaarheid van het businessmodel. Kodde ziet daarin een verbetering ten opzichte van eerdere rondes. "Waarschijnlijk is dit een resultaat van onze spreekuren voorafgaand aan de aanvraagperiode. Daarin sturen we aan op het belang van het businessmodel: wie gaat de oplossing betalen; is er een markt voor?"

Consortia zijn geneigd in te zetten op de technologische oplossing, terwijl de bekostiging de grootste uitdaging vormt. "Ze nemen de gebruiker dan wel mee, maar het is vaak onduidelijk wie de klant is." Dit keer zijn veel onderzoeksvragen gericht op die economische haalbaarheid. "Het innovatieprogramma biedt ruimte om opties voor bekostiging te onderzoeken en te toetsen."

De volgende voucherregeling van ZorgTech focust volledig op de investor readiness en dus niet op de technologische ontwikkeling van innovaties. Kodde: "Het is mooi om te zien dat de aanvragen steeds meer ingaan op het implementatieproces en het financiële aspect, en dus het businessmodel. Dat is onmisbaar voor een succesvolle marktbetreding."

Lees meer op de overzichtspagina van ZorgTech

Bekijk de innovatieprojecten hier 

 

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.