Andrea Evers voorzitter nieuw platform Gezondheids- en Medische Psychologie

donderdag 19 november 2020

Prof. dr. Andrea Evers, Medical Delta hoogleraar en Scientific Leader van het wetenschappelijke programma Medical Delta eHealth & selfmanagement for a healthy society is de voorzitter van het recent opgerichte Platform Gezondheids- en Medische Psychologie (PGMP).

Het platform streeft naar een gezonde Nederlandse samenleving door de inzet van gedragswetenschappelijke kennis en kunde, gestoeld op inzichten en ervaringen uit de Gezondheids- en Medische Psychologie. Evers: "Voor het eerst bundelen we onze krachten."

"In dit platform brengen we alle initiatieven op het gebied van onderzoek, onderwijs, opleiding en zorg in de Gezondheids- en Medische Psychologie samen in Nederland. Dit zal ertoe leiden dat we nog beter gaan samenwerken, bruggen slaan tussen praktijk en wetenschap en ons vakgebied optimaal kunnen profileren," blikt Evers vooruit.

Missie en Visie

De levensverwachting stijgt, de zorgvraag neemt toe, de zorgkosten navenant. Ongezond gedrag zoals roken, alcoholgebruik, ongezonde voeding en weinig beweging zorgde in 2015 voor bijna 20% van de ziektelast en is een belangrijke oorzaak van de toename van chronische ziektes (VTV, 2018). Chronisch zieken hebben juist weer een verhoogde kans op een psychische stoornis, zoals depressie (Moussavi et al., 2007), een van de meest voorkomende volksziekten in Nederland. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport streeft ernaar dat Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid leven. De Nederlandse regering formuleert tevens als missie dat de helft van de zorg zich niet langer in somatische, GGZ of andere zorginstellingen concentreert, maar dicht bij huis of zelfs thuis. 

Er is behoefte aan gedragswetenschappelijke expertise om deze uitdagingen en missies te realiseren, bijvoorbeeld op het gebied van preventie en het bevorderen van een gezonde leefstijl, slimme technologie die aansluit bij de thuissituatie van burgers en het voorkomen van het risico op (chronische) ziektes alsmede het zo optimaal mogelijk verloop van (chronische) ziektes. Dit is alleen mogelijk door interdisciplinaire samenwerking en netwerkvorming op het gebied van gedragswetenschappelijk onderzoek, zorg, onderwijs en opleiding.
 
Het PGMP wil bijdragen aan deze missies en streeft een gezonde Nederlandse samenleving na door de inzet van gedragswetenschappelijke kennis en kunde, in het bijzonder gestoeld op inzichten en ervaringen uit de Gezondheids- en Medische Psychologie.

Doelen

De Gezondheids- en Medische Psychologie zijn van oudsher gescheiden vakgebieden en verschillend georganiseerd in een breed spectrum van verenigingen en netwerken. Beide gebieden zijn echter de afgelopen jaren sterk naar elkaar toegegroeid. De traditionele scheiding sluit niet meer aan bij actuele ontwikkelingen, zoals de toenemende aandacht voor preventie en leefstijlgeneeskunde bij chronisch zieken. Er zijn steeds meer raakvlakken, zoals preventie als onderdeel van de medische psychologie, toenemende co-morbiditeit van chronisch zieken en inzicht in gedragsfactoren als determinanten van gezondheid én ziektes. Maar ook effectieve methoden van gedragsverandering bij gezondheid en ziekte. Dat vraagt versterking van samenwerking tussen de verschillende wetenschappelijke verenigingen in een landelijk netwerk.

Voor specifieke thema’s binnen de Gezondheids- en Medische Psychologie bestaan in Nederland zeer actieve verenigingen. De bestaande verenigingen werken echter in beperkte mate samen en stemmen hun beleid weinig af. Een overkoepelend landelijk orgaan kan bijdragen aan een betere profilering en inbedding van Gezondheids- en Medische Psychologie in onderzoek, onderwijs, opleiding en patiëntenzorg, zowel in de academische als niet-academische opleidings- en zorginstellingen in Nederland. Onderlinge uitwisseling kan de beide vakgebieden van de Gezondheids- en Medische Psychologie ook inhoudelijk verder versterken.

In 2019 is daarom het PGMP gelanceerd, met als hoofddoelen de afstemming van het beleid aangaande overstijgende vraagstukken op het gebied van onderzoek, opleiding, onderwijs en patiëntenzorg van de Gezondheids- en Medische Psychologie, en de profilering van het vakgebied Gezondheids- en Medische Psychologie in de maatschappij.

Klik hier en hier voor meer informatie

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.