Challenges of healthy societies: Transdisciplinaire oplossingen voor een gezonde samenleving

vrijdag 3 november 2023

Professionals en academici uit verschillende disciplines verzamelden zich op 30 oktober voor het LDE Medical Delta Healthy Society event gericht op het thema 'Challenges of Healthy Societies'. De bijeenkomst markeerde de start van een nieuwe samenwerking voor gezondheid en welzijn tussen de drie faculteiten Techniek, Bestuur en Management, Industrieel Ontwerpen en Bouwkunde van de TU Delft met de overige LDE-universiteiten, hogescholen en UMC’s die zijn aangesloten bij Medical Delta.

Met interactieve activiteiten, inspirerende sprekers en de bekendmaking van de LDE Medical Delta Healthy Society themaleiders was dit een middag vol inspiratie en veelbelovende perspectieven voor toekomstige samenwerkingen.

De dag begon met een motiverende keynote en Q&A van prof. dr. Nico van Meeteren, directeur van Health~Holland. Hij benadrukte het belang van interdisciplinair werken en het bundelen van kennis van burgers, onderzoekers, ingenieurs en beleidsmakers voor een gezonde samenleving.

Een boeiend panelgesprek volgde, waarbij TU Delft decanen prof. dr. Aukje Hassoldt (faculteit Techniek, Bestuur en Management), prof. dr. ir. Caspar Chorus (faculteit Industrieel Ontwerpen) en vertegenwoordiger prof. dr. ir. Carola Hein (faculteit Bouwkunde) discussieerden over hun nieuwe samenwerking. Interessante onderwerpen zoals economische prikkels als motivatie voor gezond gedrag, data-integratie in ruimtelijke inrichting en het succes van Healthy Society in het samenbrengen van instellingen werden besproken. Het panel illustreerde het begin van een veelbelovende samenwerking.

Een initiatief gericht op het bevorderen van transdisciplinaire samenwerking tussen kennisinstellingen en maatschappelijke partners, de Healthy Society Kaart, werd gepresenteerd door David de Buisonjé. De kaart is ontworpen om uitwisseling van informatie tussen de beleids- en onderzoeksagenda’s op gezondheidsthema’s te versterken. Aanwezigen kregen de kans om hun meningen en ideeën te delen op de zes verschillende themakaarten die inzicht geven in de gezondheidsstatus van de inwoners van Zuid-Holland en mogelijke oplossingsrichtingen.

Na een pauze met gezonde snacks volgde een interactief fishbowl-panel over interdisciplinaire uitdagingen met prof. dr. Judith Rietjens, Annet Bruil, dr. Reinout Kleinhans, dr. Lieke Oldenhof en verschillende aanwezigen.

Aankondiging nieuwe themaleiders

Een van de hoogtepunten van de dag was de aankondiging van het dagelijks bestuur en de themaleiders van de vijf nieuwe thema’s van de recent gepubliceerde LDE Medical Delta Healthy Society strategie door coördinatoren prof. dr. Andrea Evers en dr. Sandra van Dijk. Deze themaleiders zullen zelfstandig activiteiten en evenementen ontplooien binnen hun thema en spelen een cruciale rol bij het vormen van partnerschappen, het faciliteren van samenwerkingen tussen projecten en de ontplooiing van activiteiten binnen Zuid-Holland. De bekendmaking wekte veel enthousiasme en verwachting voor toekomstige initiatieven op.

De dag werd afgesloten met een gezellige borrel en een netwerk-activiteit, waar deelnemers thematische verbindingen konden leggen. Het LDE Medical Delta Healthy Society evenement bevorderde het succes van interdisciplinaire samenwerking binnen kennisinstellingen en maatschappelijke partners en benadrukte het belang van transdisciplinaire samenwerking met maatschappelijke partners voor een gezonde samenleving.

Groepsfoto van de leden van het dagelijks bestuur en de net onthulde themaleiders

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.