COVID-19 regelingen, subsidies en platformen voor health & technology onderzoek en projecten

zondag 24 mei 2020

In de strijd tegen COVID-19 (corona) bieden verschillende instanties subsidiemogelijkheden en regelingen aan voor (wetenschappelijk) onderzoek en praktische initiatieven. Zo ook op het snijvlak van health & technology. Wij hebben enkele van deze regelingen en enkele relevante platformen op een rij gezet. Dit overzicht vullen we doorlopend aan.

Eureka call: oplossingen voor na COVID-19 - Next High-Impact Human Pandemic

Bedoeld voor: Bedrijven en kennisinstellingen, waarbij samengewerkt moet worden met minimaal één partner uit een van de deelnemende Eureka-landen. Nederland richt zich in deze call op internationale samenwerkingsprojecten binnen het domein Life Sciences en Health (Gezondheid en Zorg).

Omvang: Het Nederlandse budget dat Health~Holland voor deze call beschikbaar stelt, is op dit moment € 1.000.000. De maximale bijdrage per project bedraagt € 350.000.

Deadline: 15 juli 2020, 17:00 uur (CEST)

Omschrijving: Deze tweede internationale COVID-19 call richt zich op bedrijven actief in de gezondheidszorg die samen met een internationale partner oplossingen en innovaties voor het post-coronatijdperk hebben. Deze oplossingen moeten gericht zijn op een betere voorbereiding voor een eventueel volgende pandemie.

Meer informatie en inschrijven: zie deze link

Innovatiecompetitie COVID-19 van Small Business Innovation Research

Bedoeld voor: SBIR staat voor Small Business Innovation Research, maar SBIR-oproepen zijn toegankelijk voor alle bedrijven, klein of groot, zolang zij afkomstig zijn uit de EU.

Omvang: Voorstellen die worden goedgekeurd, krijgen 50% van de kosten voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen vergoed. Er geldt een maximum van € 500.000. RVO ondersteunt aanbestedende diensten tijdens het SBIR-traject.

Deadline: 30 juni

Omschrijving: De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) nodigt ondernemers uit om concrete voorstellen voor een innovatiecompetitie in te dienen. De voorstellen moeten bijdragen aan het oplossen van (toekomstige) maatschappelijke vraagstukken als gevolg van het coronavirus. Ook voorstellen die aansluiten bij de maatschappelijke uitdagingen uit de Kennis- en Innovatieagenda's 2020-2023 van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid zijn mogelijk.

Meer informatie en inschrijven: zie deze link

SIDN Fonds: Internet tegen Corona

Bedoeld voor: Projecten gericht op internetoplossingen die het algemeen belang dienen, bijvoorbeeld verantwoorde dataverzameling en datadeling voor meer inzicht in de strijd tegen het Coronavirus, zowel op medisch gebied als daarbuiten.

Omvang: Tot maximaal € 75.000 voor beproefde projecten en tot maximaal € 10.000 voor projecten voor kleine experimentele aanvragen.

Deadline: 30 juni 2020

Omschrijving: Gezocht wordt naar initiatieven die op een verantwoordelijke manier helpen inzicht en grip proberen te krijgen op wat nu gebeurt door goede data en kennis te verzamelen. Daarnaast wordt er gezocht naar digitale oplossingen die zorgvuldig omgaan met data nu er op grote schaal gebruik wordt gemaakt van internet om thuis te werken, te leren en te leven. 

Meer informatie en inschrijven: zie deze link

AMable call voor COVID-19 oplossingen

Bedoeld voor: Ideeën die helpen tegen tekorten aan producten, problemen in de medische zorg en andere kwesties die ons sociale leven en de economische omgeving beïnvloeden.

Omvang: € 10.000 per project

Deadline: Afhankelijk van de zogeheten 'challenge sets' die op de pagina van AMable worden gepuliceerd.

Omschrijving: AMable vraagt om uitdagingen in te dienen waar additieve productie zijn potentieel kan benutten. Zodra een aantal uitdagingen met grote impact is verzameld, worden deze als 'challenge-sets' gepubliceerd. Partijen kunnen daarop binnen twee weken oplossingsideeën indienen. Na een korte selectieprocedure kan een aanvrager € 10.000 euro ontvangen om te experimenteren met de realisatie van het oplossingsidee. Experts van het consortium zullen de activiteit actief ondersteunen om een ​​vliegende start te maken en het werk te versnellen.

Meer informatie en inschrijven: zie deze link

TU Delft COVID-19 Response Fund

Bedoeld voor: Delftse initiatieven gerelateerd aan de strijd tegen Covid-19 die direct (april en mei 2020) ingezet kunnen worden

Omvang: Afhankelijk van de nu lopende fondsenwervingscampagne

Deadline: -

Omschrijving: Het TU Delft Covid-19 Response Fund is gericht op het snel kunnen steunen van Delftse initiatieven op het gebied van corona bestrijding. Het fonds is bedoeld voor Delftse projecten waarbij de nadruk ligt op resultaten / werkzaamheden / inzet op de zeer korte termijn (april, mei 2020). Daarbij gaat het om projecten die urgente en concrete vragen aanpakken in samenwerking met instanties als RIVM, de overheid, universiteiten, medische centra en anderen die zich momenteel inzetten het coronavirus in (Nederland) te bestrijden. Meerdere aanvragen per project zijn mogelijk.

Meer informatie en inschrijven: zie deze link

Co-creatieplatform 'ResilientSociety'

ResilientSociety is een co-creatieplatform waarin onderzoekers, zorgprofessionals, de maakindustrie en overheden elkaar actief opzoeken om vraag en aanbod op het gebied van COVID-19 oplossingen bij elkaar te brengen. Het streven van het platform is om dit effectief te doen: door krachten te bundelen, wordt dubbel werk voorkomen en de grootst mogelijke impact gecreëerd. Nederlandse universiteiten, landelijke en regionale overheden, bedrijven en andere publieke en private partijen partneren in het platform. Ook Medical Delta is een actieve partner en helpt onder andere bij de beoordeling van projecten en versnelling van kansrijke innovaties.

Het platform nodigt organisaties, zorginstellingen en innovators uit deel te nemen door expertise aan te bieden of door een project of probleemstelling in te dienen. Voorbeelden van aandachtsgebieden zijn medische apparatuur, mobiliteit en logistiek en databeveiliging.

Meer informatie: zie deze link

Platform ‘Zorg & Industrie samen tegen Corona’

Flanders, Enterprise European Network en de Europese commissie hebben samen het platform ‘Zorg & Industrie samen tegen Corona’ opgezet met als doel om alle verschillende spelers in Europa samen te brengen op het gebied van matchen van vraag en aanbod, delen van kennis en benaderingen en het geven van een overzicht van maatwerkondersteuning in je eigen regio. Het platform biedt de mogelijkheid om gerichte en tijdbesparende contacten te leggen met alle spelers in de zorg, industrie, wetenschap en overheid. Dit platform werkt onder meer samen met ResilientSociety.

Meer informatie: zie deze link

COVID-19 Data Portal

Een van de grootste uitdagingen van de wetenschappelijke inspanningen om COVID-19 te helpen bestrijden, is om op een gecoördineerde manier gegevens en bevindingen te delen. De COVID-19 Data Portal is bedoeld om het delen en analyseren van data te vergemakkelijken en daarmee het coronavirusonderzoek te versnellen. De portal is onder andere door EMBL-EBI opgezet en is in april 2020 gestart. Het stelt onderzoekers in staat COVID-19-gerelateerde referentiegegevens en gespecialiseerde datasets te uploaden, te openen en te analyseren.

Meer informatie: zie deze link

Specifieke kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups

Het kabinet maakt het voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis mogelijk om een overbruggingskrediet aan te vragen. Op verzoek van het kabinet gaan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) deze kredieten verstrekken. In eerste instantie komt hiervoor 100 miljoen ter beschikking. De verwachting is dat deze regeling in de vierde week van april toegankelijk zal zijn.

Meer informatie: zie deze link

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.