Digital Health: de sleutel tot de toekomst van de gezondheidszorg?

maandag 16 oktober 2023

Data-inzichten hebben zich bewezen als krachtige ondersteuning om efficiënter te werken en betere beslissingen te nemen. Niet verrassend opent deze ontwikkeling ook deuren binnen de gezondheidszorg. Tijdens een ZorgTech Masterclass werden zorgtechnologiebedrijven en zorgorganisaties meegenomen in het belang en de kansen van data en digital health. Is data werkelijk de sleutel tot een betere gezondheidszorg? Je leest het in dit artikel.

De toegenomen druk op de gezondheidszorg vraagt om verandering in het zorglandschap en de invloed van data-innovatie speelt daarin een steeds belangrijkere rol. In de eerste plaats helpen data-inzichten de zorg op individueel patiëntniveau te verbeteren. Zo kunnen door data-inzichten ziekten vaak in een eerder stadium worden opgespoord en behandelingen op maat (gepersonaliseerde zorg) worden aangeboden. Hier komt het concept van Sense, Reason en Act om de hoek kijken.

Sense, Reason & Act

In de wereld van digitale gezondheid draait het om het nauwkeurig waarnemen van gezondheidsindicatoren (Sense), het analyseren van deze gegevens voor betekenisvolle inzichten (Reason), en het ondernemen van gerichte acties op basis van deze inzichten (Act). 

De toegevoegde waarde van data is het verkrijgen van betekenisvolle inzichten waarmee we meerwaarde creëren voor de gezondheidszorg en dit naar een hoger niveau tillen. – Willem den Brink, Digital Health Scientist TNO.Een mooi voorbeeld van hoe dit in de praktijk werkt, zijn digitale biomarkers. Deze geavanceerde technologieën monitoren voortdurend (vitale) functies en detecteren (subtiele) veranderingen in het lichaam. Denk bijvoorbeeld aan Remote Patient Monitoring bij hartpatiënten. Draagbare wearables, zoals een smartwatch met ingebouwde ECG-technologie, voeren continu hartmetingen uit. Dit is effectiever dan een fysieke controle eens in de zoveel maanden of eens per jaar. Bovendien wordt een opmerkelijk hartritmepatroon hiermee vroegtijdig gesignaleerd. Een ander voorbeeld is de glucosemeter voor diabetespatiënten, die voortdurend de glucosewaarden meet en patronen identificeert.

Deze gegevens zijn niet alleen nuttig om de individuele gezondheid in kaart te brengen, maar kan - indien iemand deze data beschikbaar stelt voor onderzoek - ook waardevolle inzichten geven over diabetes of de gezondheidszorg in het algemeen.

 

Data als bron voor gezonder en langer leven

Alle verkregen data, bekend als Real World Data, bieden waardevolle inzichten en worden gebruikt voor wereldwijd onderzoek om positieve veranderingen binnen de gezondheidszorg te bewerkstelligen. Dit opent deuren naar een nieuwe benadering van de gezondheidszorg waarin we evolueren van een reactieve naar een veel meer preventieve benadering en uiteindelijk een samenleving waarin we gezonder en langer leven.

Ook Artificial Intelligence (AI) biedt veel potentie voor toepassing in de gezondheidszorg. Zo kan het artsen ondersteunen bij het maken van snellere diagnoses, gepersonaliseerde behandelplannen ontwikkelen en elektronische patiëntendossiers beheren. Chatbots en virtuele assistenten kunnen patiënten helpen met medische informatie en gezondheidsbeheer. Robotische systemen, aangedreven door AI, verbeteren chirurgische precisie. AI gaat naar verwachting een grote rol spelen in verbeteren van de patiëntenzorg en het efficiënter maken van medische processen.

Uitdagingen zijn er uiteraard ook. Op het gebied van het verkrijgen en delen van privacygevoelige gegevens  op patiëntniveau bijvoorbeeld, en de vraag om daarmee op een juiste en transparante manier mee om te gaan. Daarbij komen het naleven en het waarborgen van wet- en regelgeving om de hoek kijken. Niettemin is het belangrijk om te beseffen dat data het potentieel hebben om de zorgkwaliteit te verbeteren en dat het tegelijkertijd mogelijk is de privacy van patiënten niet uit het oog te verliezen. Een andere prangende vraag die momenteel sterk leeft, is wie verantwoordelijkheid heeft en eigenaar is van de data die gebruikt worden voor AI-toepassingen in de zorg. 

We kunnen het niet alleen en hebben elkaar allemaal nodig om de huidige grote uitdagingen binnen de gezondheidszorg aan te pakken. Door hierin samen op te trekken, kunnen we stappen gaan zetten naar een betere gezondheidszorg. – Jildau Bouwman, Digital Health Scientist TNO.TNO start begin 2024 het nieuw programma TNO HIVE, een programma van TNO Fast Track voor innovatieve ondernemers. HIVE staat voor Health Innovation Venue for Enterprises. Hier kunnen innovatieve mkb'ers terecht met uitdagingen waar ze tegenaan lopen binnen Digital Health. Om dit programma goed te laten aansluiten op de behoefte, opende TNO een enquête. Het uiteindelijke doel van dit programma is om met samenwerking bij te dragen aan de versnelling van de digital health sector, en daarmee het verschil te maken in de zorgtransitie.

Linksight

Een ander samenwerkingsvoorbeeld is het bedrijf Linksight, dat gebruikmaakte van een van de subsidievouchers van het ZorgTech programma in de ronde ‘Gezond oud worden’. Het werkte aan verdere ontwikkeling van hun platform in de datasamenwerking met ouderenzorgorganisatie Pieter van Foreest, zorgkantoor en -verzekeraar DSW en de Gemeente Delft, zonder daarbij privacygevoelige informatie te delen. Hiermee worden relevante data-inzichten verkregen over de ouderenzorg in Delft. Dit gaat bijvoorbeeld over het langer thuis kunnen blijven wonen van ouderen of het eerder of langer opnemen van een oudere in een zorginstantie.

Door data-samenwerkingen en -inzichten worden dit soort uitkomsten gegronder. Martine van de Gaar, Linksight, benadrukt het belang van samenwerken en het gebruik van data. “Elke afzonderlijke partij heeft vaak maar een klein stukje van de puzzel voor de oplossing van grote uitdagingen. Door deze puzzelstukjes samen te voegen, kan de beste oplossing worden gezocht voor een gezamenlijk probleem. Linksight zorgt ervoor dat het gebruik en het delen van data kan zonder daarbij privacygevoelige informatie met elkaar te delen.”

Vooruitkijkend naar de toekomst van de gezondheidszorg wordt duidelijk dat data een onmisbare rol zullen spelen. Of het nu gaat om het zorgpad van individuele patiënten, groepsinzichten of een verschuiving naar preventieve gezondheidszorg, data zullen een cruciale bijdrage leveren aan het verrijken van het zorglandschap. 

Rol van ZorgTech

Het ZorgTech programma, een gezamenlijk innovatieprogramma van InnovationQuarter, TNO, Medical Delta, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Provincie Zuid-Holland, fungeert als een brug tussen zorgtechnologiebedrijven, zorginstanties en andere relevante stakeholders. Het doel is het stimuleren van innovatie binnen de gezondheidszorg en daarin spelen data en digital health een steeds grotere rol.

(Foto banner: MomoMedical)

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.