Groeifondsaanvraag MedTechNL naar volgende fase

donderdag 8 juli 2021

De Groeifondsaanvraag van MedTechNL is geselecteerd voor nadere uitwerking. Van de 243 ingediende vooraanvragen voor het Nationaal Groeifonds zijn 28 voorstellen geselecteerd. Deze voorstellen krijgen  de gelegenheid om in de komende maanden een uitgewerkte Groeifondsaanvraag in te dienen. De komende maanden zal MedTechNL actief worden ondersteund door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Uiterlijk 31 oktober moeten de ministeries hun voorstellen indienen bij het Groeifonds.

Binnen MedTechNL werken UMC’s en andere ziekenhuizen, technische universiteiten, hogescholen,  bedrijfsleven en gezondheidsfondsen via de regionale health & technology ecosystemen, waaronder Medical Delta,  aan een Groeifondsaanvraag. Met de beoogde investering willen zij medisch-technologisch onderzoek en innovatie in Nederland een boost geven. Dit verbetert het verdienvermogen van de bv Nederland en versterkt de internationale economische positie van de medtech sector. Met investeringen van het Groeifonds kan Nederland zich nog beter positioneren als internationale voortrekker van medtech innovaties. Daarnaast is dit goed voor de patiënt en de gezondheidszorg in het algemeen.

De toekomst van zorg ligt ook buiten het ziekenhuis

Eerder dit jaar werd in het kader van de KIA Sleuteltechnologieën van topsector HTSM het Breed Gedragen Programma MedTechNL goedgekeurd en diende MedTechNL een vooraanvraag voor het Nationaal Groeifonds (2e tranche) in. De activiteiten in de aanvraag concentreren zich op drie pijlers: preventie en vroeg diagnostiek, behandelen met minimale schadelast, en monitoring en behandeling in de eigen leefomgeving. Deze programmalijnen zijn ingegeven vanuit de gedachte dat de toekomst van gezondheid en de zorg met name buiten het ziekenhuis ligt en de mens centraal stelt. Binnen deze programmalijnen schrijven artsen, wetenschappers en bedrijven met steunbetuigingen van vele andere stakeholders samen aan aanvragen voor het Groeifonds.

Met het Nationaal Groeifonds investeert de Nederlandse overheid in vijf jaar € 20 miljard in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Het gaat om gerichte investeringen op drie terreinen waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei: kennisontwikkeling; onderzoek, ontwikkeling en innovatie; en infrastructuur. Het Nationaal Groeifonds is een initiatief van het (inmiddels demissionaire) kabinet. De ministeries van Financiën en Economische Zaken  en Klimaat beheren gezamenlijk het fonds namens het kabinet. Er is een onafhankelijke commissie ingesteld die de projecten beoordeelt en adviezen geeft. Voordat de voorstellen worden doorgeleid aan de commissie voor advies, vindt eerst nog een procedurele toets plaats. Het kabinet besluit uiteindelijk of aan projecten geld wordt toegekend.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.