Initiatieven op snijvlak kliniek en techniek in strijd tegen COVID-19

donderdag 16 april 2020

Om medische centra en andere ziekenhuizen te ondersteunen in de strijd tegen COVID-19 (het coronavirus) ontstaan in de deltaregio allerlei nieuwe initiatieven op het snijvlak van techniek en kliniek. Ze tonen stuk voor stuk aan hoe groot de creativiteit en de bereidheid is tot interdisciplinaire samenwerking in de regio.

We hebben enkele voorbeelden op een rij gezet en zullen ook de komende weken inspirerende voorbeelden delen.

Wetenschappers ontwerpen beademingsapparaat gemaakt van standaardonderdelen

Een projectteam van wetenschappers actief in de Medical Delta regio test de eerste prototypes van een beademingsapparaat dat volledig bestaat uit standaardonderdelen. Deze onderdelen zijn bijna overal ter wereld lokaal voorradig en kunnen door honderden fabrikanten worden gemaakt. Daardoor kan de beademingsmachine in veel gevallen lokaal worden geassembleerd. Het ontwerp hoopt daarmee in te kunnen spelen op de vraag naar beademingsapparatuur en de logistieke problemen die er zijn ​​door een tekort aan specifieke onderdelen.

Het projectteam bestaat uit ingenieurs van de afdeling Biomechanical Engineering van de faculteit 3ME van de TU Delft. Zij werken samen met clinici van het Erasmus MC en het LUMC. Deze kennisuitwisseling tussen ingenieurs en clinici is typisch voor samenwerkingen binnen Medical Delta. Het projectteam staat onder leiding van prof. dr. Amir Zadpoor, hoogleraar aan de TU Delft en een van de scientific leaders van het Medical Delta programma Regenerative Medicine 4D.

Lees hier meer

LUMC past ‘The Box’ toe op COVID-19 patiënten

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) start met het thuismonitoren van patiënten die besmet zijn het coronavirus. Deze patiënten hebben nog milde klachten en opname is dan ook niet (langer) noodzakelijk. Zij ontvangen een zogenoemde COVID-box, die is voorzien van thuismeetapparatuur. De COVID-box is een afgeleide van ‘The Box’, een thuismonitoringsconcept dat in Medical Delta verband is ontwikkeld voor onder andere hartpatiënten. 

Lees hier meer

Studenten ontwerpen beademingsapparaat

Een team van studenten van de Medical Delta opleidingen Klinische Technologie en Technical Medicine en opleidingsdirecteur prof. dr. ir. Jaap Harlaar ontwikkelden onder de noemer 'OperationAIR' in drie weken tijd een werkend prototype van een noodbeademingsapparaat voor coronapatiënten. De eerste testen met een mechanische long zijn succesvol verlopen, waarna toestemming aan het ministerie van VWS is gevraagd om de volgende fase in te gaan. Hierbij doen intensivisten klinische testen met het zogeheten ‘first model’, het eerste apparaat zoals deze er uit komt te zien op de IC. Als daarna officiële klinische goedkeuring wordt gegeven, kan het ministerie van VWS opdracht geven tot productie.

Lees hier meer

 

Steriliseren van gebruikte mondkapjes

Een team bestaande uit onder andere dr. ir. Tim Horeman (TU Delft, Medical Delta NIMIT: Novel Instruments for Minimally Invasive Techniques), dr. ir. John van den Dobbelsteen (TU Delft, Medical Delta NIMIT, Medical Delta Living Lab OnderzoeksOK) en het bedrijf Van Straten Medical startte een project om onder andere te onderzoeken hoe mondkapjes gesteriliseerd kunnen worden voor hergebruik. De onderzoekers hebben de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd via de TU Delft Repository. Van Straten Medical kan ziekenhuizen, GGD’s en andere zorginstellingen waaronder verpleeghuizen in nood bijstaan. Onder de naam GreenCycl halen zij maskers op, inspecteren deze, verpakken het in laminaat, steriliseren deze volgens de geteste methode en retourneren de mondkapjes in laminaatverpakking op locatie. Zij kunnen tevens behulpzaam zijn bij het lokaal opzetten van sterilisatie.

Lees hier meer

 

Fysio-beweegspel doorbreekt sociaal isolement ouderen

Het coronavirus heeft een flinke impact op de sociale contacten van ouderen. Nu bezoek wordt afgeraden en veel verpleeg- en verzorgingstehuizen zijn gesloten voor de buitenwereld, dreigt voor veel ouderen een sociaal isolement. Om dat te doorbreken, is het initiatief samenspelen.online versneld in gang gezet. Het is een van de e-Health projecten die vanuit de deltaregio wordt ondersteund: kinderfysiotherapie Regio Westland en Games for Health zijn deelnemers in de aanvraag voor een nieuw Medical Delta Living Lab: Medical Delta Living Lab Vit for Life.

Lees hier meer

TU Delft en Hogeschool Rotterdam werken aan eenvoudige tool voor zuurstofsaturatiemeting bij COVID-patiënten

Dr. ir. Arjo Loeve en zijn onderzoekscollega’s bij TU Delft BioMechanical Engineering werken samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Hogeschool Rotterdam aan een nieuwe pulse oximeter die eenvoudig en goedkoop te produceren is. De pulse oximeter is een cruciaal monitoring-instrument dat de hartslag en hoeveelheid zuurstof in het bloed meet bij de behandeling van COVID-19 patiënten.

Het doel van het onderzoek is om het dreigende tekort van dit instrument tegen te gaan. Zowel TU Delft als Hogeschool Rotterdam zijn aangesloten bij Medical Delta.

Lees hier meer

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.