Innovatieprogramma ZorgTech van start

dinsdag 31 maart 2020

Het innovatieprogramma ZorgTech is van start. Vanaf april zijn er vouchers beschikbaar voor projectconsortia die technologische oplossingen willen realiseren voor de gezondheidszorg, zoals producten en systemen voor diagnose, preventie, bewaking, behandeling of verlichting van ziekten. Met de vouchers kunnen de projectconsortia de haalbaarheid van hun zorginnovaties onderzoeken of hun oplossing testen in een praktijkomgeving; cruciale stappen om de zorgmarkt te kunnen betreden. Het innovatieprogramma ZorgTech wil kansrijke technologische oplossingen de weg naar de gezondheidszorg sneller laten vinden.

De vouchers kunnen aangevraagd worden door samenwerkingsverbanden bestaande uit tenminste een bedrijf, een zorgorganisatie en een field-, living- of innovatielab. Ook individuele partijen kunnen kenbaar maken interesse te hebben; het innovatieprogramma helpt hen waar mogelijk geschikte partners te vinden om een gezamenlijke aanvraag te kunnen indienen.

De vouchers zijn tot en met maart 2021 beschikbaar, of zolang er budget beschikbaar is. Het innovatieprogramma houdt er nadrukkelijk rekening mee dat veel zorgorganisaties door het coronavirus momenteel andere prioriteiten hebben dan het oppakken van innovatieprojecten. Consortia die hierdoor vertraging oplopen kunnen dit kenbaar maken aan het programmateam. Een deel van het beschikbare budget blijft beschikbaar om later in het jaar alsnog aan het innovatieprogramma deel te kunnen nemen.

Versnellen van marktbetreding

Zuid-Holland kent veel bedrijven en zorgpartijen die technologische oplossingen voor de zorg ontwikkelen. Zij vinden maar moeizaam hun weg in het complexe landschap van verzekeraars, overheden, zorgaanbieders en zorgafnemers. Ook de certificering vormt vaak een drempel om innovaties toe te passen. En dat terwijl de gezondheidszorg voor grote uitdagingen staat. Technologische oplossingen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld door zorg op afstand te realiseren, een ontwikkeling die door de coronacrisis in een stroomversnelling is beland.

Het innovatieprogramma ZorgTech zet in op meer samenwerking tussen bedrijven, zorginstellingen en field-, living- of innovatielabs. Met netwerkbijeenkomsten rondom sectorbrede thema’s zoals cybersecurity, stelt het innovatieprogramma bedrijven, zorgorganisaties en field-, living- of innovatielabs in staat kennis op te doen en uit te wisselen. Ook brengt het programma het zorgtechnologische ecosysteem in Zuid-Holland in kaart met als doel partijen aan elkaar te koppelen.

Breed gedragen programma

Partners van het programma zijn de metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland, TNO, InnovationQuarter en Medical Delta; de uitvoering is in handen van InnovationQuarter en Medical Delta. Het innovatieprogramma ZorgTech wordt in deze fase gefinancierd door de 23 gemeenten in de MRDH. Hiervoor is €900.000,- beschikbaar gesteld. Bij het innovatieprogramma zijn verschillende zorgorganisaties, field-, living- of innovatielabs, overheden en bedrijfsleven betrokken.

Indienen nu mogelijk

Ontwikkel je een technologische zorginnovatie, ben je als zorgorganisatie op zoek naar technologische ondersteuning of bied je als field-, living- of innovatielab een goede testomgeving? Kijk dan hier voor meer informatie en vraag een voucher aan!

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.