Inspiratiesessie Medical Delta-programma’s: ook een mislukking kan briljant zijn

woensdag 6 juli 2022

Wanneer je iets onderzoekt, innoveert en onderneemt, mislukt er altijd wel iets. De kunst is om je niet uit het veld te laten slaan en van je mislukkingen te leren. Dan zijn het ‘briljante mislukkingen’. Hoogleraar en Chief Failure Officer van het Instituut van Briljante Mislukkingen Paul Iske vertelde op de inspiratiesessie van Medical Delta hoe mislukkingen onderdeel zijn van innoveren, en op welke manier je het meest van mislukkingen kunt leren.

Scientific leaders en de door Medical Delta gefinancierde PhD’s en postdocs van de vijftien wetenschappelijke programma’s van Medical Delta kwamen bij elkaar om de voortgang van hun programma’s te delen - inclusief briljante mislukkingen. Na een aantal speeddates en de lezing van professor Iske gingen de aanwezigen in deelsessies uiteen om hun programma’s aan elkaar te presenteren en te bespreken, om af te sluiten met een borrel.  Alle programma’s hebben in het tweede kwartaal een voortgangsrapportage ingediend voor de ‘midterm review’. Deze review vormde een goede aanleiding om elkaar op te hoogte te houden van de voortgang van ieder programma. Externe deskundigen worden gevraagd het programma van Medical Delta 2.0 als geheel te reviewen. Deze review wordt in de tweede helft van 2022 verwacht.

De lege plek aan tafel

Een eerste blik op de voortgangsrapportages leert dat de meeste programma’s goed lopen. Maar de lezing van Paul Iske opende ook het gesprek om mislukkingen en kwetsbaarheden te delen. Een van de dingen die fout kunnen gaan bij innovatie is de ‘lege plek aan tafel’: mensen of organisaties die de gevolgen van een project ondervinden, worden daar niet bij betrokken. Onder meer in de parallelsessie waar onderzoekers de voortgang van het programma Medical Delta eHealth & selfmanagement for a healthy society presenteerde, werd dit besproken. De  onderzoekers van dit programma betrekken de eindgebruikers, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van gezondheidsapps, en gaan in iedere fase van de ontwikkeling naar wijkcentra om te toetsen hoe de eindgebruiker een app ervaart. Op die manier kunnen ze ervoor zorgen dat een app niet alleen functioneel is, maar ook gebruiksvriendelijk.

Toch blijft de lege plek aan tafel bij verschillende projecten een risico, bleek uit de discussie. Zo zijn zorgverleners niet altijd vanaf het eerste moment betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe technologie, en dat is in veel gevallen wel gewenst. Als zorgverleners in een vroeg stadium aansluiten bij een project, kun je er namelijk voor zorgen dat een innovatie meteen aansluit bij de zorgpraktijk.

Samenwerking stimuleren

Een van de uitkomsten van de Inspiratiesessie is dan ook dat de wetenschappelijke programma’s van grote waarde zijn, en dat Medical Delta zich moet blijven inzetten voor samenwerking tussen zorgverleners en wetenschappers uit allerlei disciplines. In de gezamenlijke zoektocht naar technologische oplossingen voor duurzame zorg zullen er ongetwijfeld nog veel fouten worden gemaakt, maar zolang we daarvan leren zijn het briljante mislukkingen.

Beeldverslag inspiratiesessie (Foto's: Eelkje Colmjon)

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.