Label2Enable: Horizon Europe maakt EU kwaliteitslabel voor gezondheidsapps mogelijk

woensdag 1 juni 2022

Horizon Europe viert op 1 juni de start van het project ‘Label2Enable’. Veertien organisaties uit zeven landen (België, Duitsland, Italië, Kroatië, Litouwen, Nederland en Spanje) bundelen in dit project twee jaar hun krachten om het ISO/TS 82304-2 toetsingskader en label voor gezondheidsapps in Europa te promoten.

Petra Hoogendoorn zal Label2Enable coördineren vanuit het Medical Delta Living Lab NeLL, LUMC, afdeling Public Health en Eerstelijns Geneeskunde.

Vergrijzing en chronische ziekten drukken steeds zwaarder op zorgbudgetten in Europa. De kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg is ongelijk en er is een toenemend tekort aan zorgprofessionals. Het besef groeit dat gezondheidsapps de zorg, zelfzorg en preventie kunnen versterken. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat apps als onderdeel van de zorg kunnen leiden tot een gezonder leefstijl, meer ziekte-inzicht, minder symptoomlast, minder ziekenhuisopnames, meer efficiency en zelfs langer leven. Het ontbreekt verwijzers en gebruikers nu echter aan informatie om de kwaliteit en betrouwbaarheid van gezondheidsapps te kunnen beoordelen. Dit belemmert het gebruik van apps. Ieder land hanteert verschillende toetsingskaders, en bijbehorende variatie in gevraagde bewijsvoering zorgt voor een ondoenlijke situatie voor makers van gezondheidsapps.

In 2021 werd ‘ISO/TS 82304-2 - health and wellness apps - quality and reliability’ gepubliceerd. Het Label2Enable project gebruikt ISO/TS 82304-2 en bijbehorend kwaliteitslabel om de impasse te doorbreken en breed gebruik en aanbod van kwalitatieve gezondheidsapps te stimuleren. Het doel van Label2Enable is drieledig: het realiseren van vertrouwen, gebruik en adoptie.

Vertrouwen

Consortiumpartners i-HD, ORCHA, HIMSS, EIT Health en COCIR werken samen in de pijler Vertrouwen. Zij maken en toetsen het ISO/TS 82304-2 handboek voor toetsorganisaties, in ISOtermen een ISO/IEC 17065 certificatieschema. Ze zorgen dat het handboek passende toetsmethodes bevat, aansluit bij EU-wetgeving en -waarden, bij verschillende toetsorganisaties tot dezelfde consistente resultaten leidt, en ook voor appmakers werkt. Ze borgen dat ook na het project het handboek wordt onderhouden en toetsorganisaties kunnen worden geaccrediteerd. Verder onderzoeken ze of wetgeving rondom het label raadzaam is en wie betaalt voor de toets.

Gebruik

Consortiumpartners European Patient Forum, Kaunas Clinics, LUMC, EuroHealthNet en de Universiteit van Amsterdam werken samen in de pijler Gebruik. Zij onderzoeken wie consumenten het meest vertrouwen als het gaat om adviezen over gezondheidsapps en wat ook mensen met lage gezondheidsvaardigheden helpt om het kwaliteitslabel te gebruiken. Ze vinden uit wat zorgprofessionals nodig hebben in het gedetailleerder apprapport om gezondheidsapps aan te raden en hoe het label effectief in app stores, appbibliotheken en vertrouwde bronnen als Thuisarts.nl kan worden weergegeven.

Adoptie

Consortiumpartners empirica, i-HD, LUMC, ISS, Fundacio TIC Salut en Tatjana Prenda Trupec werken in de pijler Adoptie aan de promotie van ISO/TS 82304-2. Ze betrekken stakeholders via diverse kanalen. Met ‘use stories’ van pilots met ISO/TS 82304-2 in Italië, Catalonië en Nederland maken ze inzichtelijk hoe het ISO toetsingskader effectief kan worden geïmplementeerd. Verder onderzoeken ze met zorgverzekeraars en zorgautoriteiten hoe het ISO toetsingskader kan helpen in besluitvorming over vergoeding van gezondheidsapps.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.