Marco van Vulpen, HollandPTC: “De winst van samenwerken wordt steeds meer gevoeld”

maandag 9 september 2019

In zijn oratie met de titel ‘Kritische massa’ gaat prof. dr. Marco van Vulpen, medisch directeur bij HollandPTC, in op de introductie van protonentherapie in Nederland én het belang van samenwerking tussen (academische) ziekenhuizen in zowel zorg als onderzoek. Voorafgaand aan de oratie vindt op 10 en 11 oktober de ‘Proton Therapy Implementation and Collaboration Hub 2019’ plaats in Rotterdam. Een goede aanleiding om hem te spreken over de meerwaarde van samenwerking voor HollandPTC.

Waarom organiseren jullie een ‘hub’?

De juiste mensen op de juiste plek bij elkaar brengen om samen te werken is waar HollandPTC voor staat. Met de hub geven we aan dat tijdens die twee dagen alles samenkomt rondom onderzoek naar en de behandeling van patiënten met protonentherapie.

Wat is HollandPTC?

HollandPTC is een zelfstandig poliklinisch centrum voor protonentherapie, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, opgericht door Erasmus MC, LUMC en TU Delft. Deze drie instellingen werken samen in Medical Delta. We doen onderzoek naar en behandelen patiënten met protonentherapie. Dit is een vorm van bestraling die protonen gebruikt in plaats van de gewone bestraling met fotonen. Het richt minder schade aan weefsel aan rond de tumor dan fotonen.

Het mooiste zou zijn als ons model van samenwerken door andere ziekenhuizen en organisaties wordt overgenomen

Zou niet elke patiënt met protonen behandeld moeten worden?

Misschien. Maar de huidige bestraling met fotonen laat ook goede resultaten zien. Protonentherapie is vooral een betere optie voor mensen met tumoren dichtbij kwetsbare organen. Op dit moment krijgt een patiënt alleen protonentherapie als we kunnen aantonen dat deze behandeling minder bijwerkingen zal geven. Dan is protonentherapie verzekerde zorg. Op basis van onderzoek verwachten we steeds meer indicaties te vinden waar protonentherapie van meerwaarde zal zijn. Met een financiering van Medical Delta startten we een onderzoek naar de doelmatigheid van protonentherapie.

Wat maakt HollandPTC bijzonder?

In de gezondheidszorg zijn afdelingen en specialismen naast elkaar georganiseerd en dat maakt het soms lastig om samen te werken. De patiënt merkt dit ook, onder andere aan de minder goede communicatie tussen de verschillende afdelingen en artsen. Ik ben al jaren bezig met ‘ontschotting’ in de zorg. Alles wat ik daarover heb bedacht, kan ik binnen HollandPTC uitvoeren. Dus hebben we een open werkplaats ingericht waarbij artsen uit verschillende ziekenhuizen naar HollandPTC komen, om hier samen hun patiënt te behandelen. Deze open werkplaats heb ik ook ingericht voor onderzoek.

Wat levert de samenwerking concreet op?

Wij bieden met HollandPTC de plek en alle techniek voor de behandeling. En werken samen met iedereen die vanuit zijn expertise betrokken moet zijn bij de behandeling. Zo is er een behandelteam van artsen uit verschillende ziekenhuizen dat nu met elkaar overlegt terwijl de artsen normaal alleen in hun eigen ziekenhuis zouden werken. Door de samenwerking met de TU Delft, is techniek ook geïntegreerd in de werkplaats.

Wat ik wil bereiken is dat de samenwerking over tien jaar optimaal is en ik daar niet meer voor nodig ben. Dat we in onze samenwerking geen rekening meer houden met de grenzen van een eigen afdeling, specialisme of instelling. Nu al zie ik dat de winst van samenwerken steeds meer wordt gevoeld. Ik heb er vertrouwen in dat dit onze natuurlijke manier van werken wordt. Het mooiste zou zijn als ons model van samenwerken door andere ziekenhuizen en organisaties wordt overgenomen.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.