Marileen Dogterom benoemd als interim-decaan faculteit TNW van TU Delft

donderdag 10 december 2020

Het College van Bestuur van de TU Delft heeft prof. dr. Marileen Dogterom per 1 januari 2021 benoemd als interim-decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW). Zij volgt daarmee tijdelijk prof. dr. ir. Lucas van Vliet op, die per die datum decaan wordt bij de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI). Zowel Dogterom als Van Vliet zijn Medical Delta hoogleraar

Prof. dr. Marileen Dogterom kwam in 2014 naar TU Delft als hoogleraar bionanoscience en voorzitter van de afdeling Bionanoscience. Zij is tevens verbonden aan de Universiteit Leiden, sinds 2016 met een dubbelaanstelling als Medical Delta-hoogleraar.

Marileen Dogterom verwierf grote bekendheid met haar biofysisch onderzoek naar het cytoskelet (het ‘geraamte’) van cellen. Ze staat aan het hoofd van het nationale consortium BaSyC (Building a Synthetic Cell), het samenwerkingsverband van Nederlandse onderzoeksgroepen die een synthetische cel willen maken. Ze is ook een van de initiatiefnemers van het European Synthetic Cell Initiative. Dogterom studeerde natuurkunde in Groningen en specialiseerde zich tijdens haar promotieonderzoek aan de Universiteit Parijs-Zuid en Princeton University in de biofysica. Daarna deed zij onderzoek bij Bell Labs in New Jersey. Zij was zeventien jaar lang verbonden aan het NWO-instituut AMOLF, tot ze in 2014 naar Delft kwam.

Dogterom wordt veelvuldig geëerd voor haar werk. Zo werd ze in 2013 verkozen tot lid van de European Molecular Biology Organization (EMBO). In 2015 ontving ze de Physicaprijs van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging. Sinds 2016 is ze lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en in 2017 trad ze toe tot het bestuur, waar ze sinds juni dit jaar de rol van vice-president vervult. In 2018 kreeg zij de Spinoza-premie, de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland.

Dogterom zal de komende periode het interim-decanaat combineren met haar vele bestuurlijke en wetenschappelijke functies. De zoektocht naar een permanente opvolger van Lucas van Vliet is inmiddels in volle gang.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.