Medical Delta en Leiden-Delft-Erasmus Universities starten samenwerking ‘Healthy Society’

maandag 6 september 2021

Veroudering, vergrijzing, vereenzaming en gezondheidsverschillen zijn een grote zorg die een nieuwe en integrale aanpak behoeven. De samenwerkende partners Medical Delta en Leiden-Delft-Erasmus Universities starten daarom dit najaar het programma ‘Healthy Society’. Het interdisciplinaire programma focust zich op gezondheid en preventie.

Het initiatief komt voort uit de logische stap om de veelheid aan expertisen van de samenwerkende universiteiten en medische centra in de regio te bundelen tot nieuwe kennis, ingegeven door de urgente vraag van de samenleving. Het programma is een initiatief van onder andere prof. dr. Andrea Evers, Medical Delta-hoogleraar aan de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

"Er zijn stevige en duurzame transities nodig. Steeds meer stemmen gaan op om in plaats van ziekte achteraf, juist gezondheid vooraf te financieren; van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag," aldus Evers. "Preventie en een gezonde leefstijl worden hierin steeds belangrijker, en daarmee de behoefte aan onderzoek hiernaar, slimme technologie die aansluit bij de thuissituatie van burgers en het voorkomen van het risico op chronische ziektes."

Prof. dr. Wim van den Doel, dean Leiden-Delft-Erasmus Universities vult aan: "Daarbij is er steeds meer aandacht voor een brede benadering van gezondheid waarin het sociale domein en de zorg steeds nauwer met elkaar verbonden worden. De samenwerkende Leiden-Delft-Erasmus universiteiten bieden juist dat brede perspectief omdat alle wetenschappelijke disciplines aanwezig zijn. Van hoogtechnologische oplossingen in de operatiekamer tot aan langlopende cohorten voor gezondheidsverschillen in steden, van gedragswetenschappen tot aan artificial intelligence, het is allemaal nodig voor de toekomst van de gezonde samenleving en vanuit iedere wetenschap valt er een bijdrage te leveren."

Samenwerking organiseren

"Dit alles vraagt om een betere verbinding tussen kennisinstellingen, overheden, GGD en welzijnsorganisaties en andere stakeholders uit de private en publieke sector, kortom een brede interdisciplinaire samenwerking," zegt prof. dr. Frank Willem Jansen, voorzitter van Medical Delta en specialist in het LUMC. "Uit eigen ervaring weet ik dat je samenwerking moet organiseren, ook al liggen de kennisinstellingen bij elkaar om de hoek. Iedereen is druk in zijn of haar eigen vakgebied. Je moet elkaar uitnodigen om met een nieuw perspectief vanuit een ander vakgebied te komen. Het is een positieve stap dat we ons verbinden op dit belangrijke thema."

Het doel van Healthy Society is de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van op burgers gebaseerde, gepersonaliseerde en digitale gezondheidsoplossingen om gezondheid en welzijn te optimaliseren en verschillen in gezondheidsstatus te verkleinen.

"Het doel van Healthy Society is de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van op burgers gebaseerde, gepersonaliseerde en digitale gezondheidsoplossingen om gezondheid en welzijn te optimaliseren en verschillen in gezondheidsstatus te verkleinen," zegt Evers. Deze doelstelling sluit nauw aan bij agenda’s en beleidsplannen van de deelnemende partners en de hieraan verbonden overheden, ministeries, provincie en gemeentes en andere stakeholders uit de publieke en private sector.

De partners binnen LDE en Medical Delta investeren gezamenlijk in het opzetten van een Healthy Society initiatief in onderwijs, onderzoek en innovatie. Dit betekent dat deze instellingen een gezamenlijke agenda opstellen op deze onderwerpen, op de hoogte zijn van elkaars expertise en hierin zo veel mogelijk samenwerken in lopende en toekomstige initiatieven op dit gebied, zoals dit nu al gebeurd in projecten zoals De Box en Enduring Rewards of Healthy Start.

Uitnodiging voor innovatie

"Het initiatief Healthy Society heeft de ambitie om vanuit wetenschappelijke inzichten gezondheid te stimuleren en de kwaliteit van nieuwe initiatieven te borgen en te versterken," aldus Jansen. Hij nodigt nieuwe partijen uit hieraan mee te werken. "Samen met zorginstellingen, bedrijven, overheden en patiëntenorganisaties willen we zoeken naar innovatieve manieren om preventie en welzijn te bevorderen."

Het Healthy Society programma bundelt enkele reeds bestaande initiatieven en onderzoeken van Medical Delta en LDE Universities op het gebied van gezondheid en preventie. Het komende najaar worden daar nieuwe wetenschappelijke onderzoeken en initiatieven aan toegevoegd.

Bekijk hier de programmapagina van Healthy Society.

Bekijk hieronder de introductie van Healthy Society bij de opening van het academisch jaar van de Universiteit Leiden:

 

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.