Medical Delta geeft impuls aan regionale samenwerking: subsidie voor 17 programma’s en 8 living labs

woensdag 10 juli 2024

Met de toekenning van een aanjaagsubsidie aan zeventien programma’s en acht living labs geeft het Zuid-Hollandse samenwerkingsverband Medical Delta een impuls aan regionale samenwerking op het gebied van innovatie en gezondheid. Met deze ondersteuning worden consortia opgebouwd voor vraaggericht onderzoek en implementatie van gezondheidsinnovaties.

De programma’s en living labs concentreren zich op onderzoek, ontwikkeling, innovatie en implementatie binnen vier thema’s: ‘zorg’, ‘preventie’, ‘transformatie’ en ‘verduurzaming & vergroening’.

Van wetenschap naar praktijk

Met wetenschappelijke programma’s en living labs heeft Medical Delta in de periode 2019-2024 een brug geslagen tussen medische wetenschap, innovatie en technologie en de zorgpraktijk. Een deel van deze programma’s en living labs blijft doorlopen. De komende jaren verbreedt Medical Delta het werkveld verder van ‘medische technologie’ naar ‘gezondheid en innovatie’.

Om de gezondheidszorg toegankelijk, bemensbaar en betaalbaar te houden, is het nodig om meer en soms anders samen te werken. Onderzoek alleen is niet voldoende om innovaties in de gezondheidszorg duurzaam en effectief toe te passen; een bredere scope aan partners is belangrijk om dat wat ontwikkeld wordt, ook te laten landen in de praktijk.

Aan het ‘interdisciplinaire’ samenwerkingsverband van Medical Delta tussen wetenschappers uit uiteenlopende onderzoeksvelden, wordt de expertise, kennis en kunde van ontwikkelaars, mensen uit de zorg- en gezondheidspraktijk, eindgebruikers, beleidsmakers, het praktijkonderwijs en vele anderen toegevoegd. De gezondheidspraktijk wordt vanaf de start actief betrokken bij de programma’s en de living labs, waardoor transdisciplinaire samenwerkingen ontstaan.

Krachtige consortia voor impactvolle oplossingen

Onderzoekers, ontwikkelaars en zorgorganisaties kregen begin dit jaar de mogelijkheid voorstellen in te dienen. Uit de meer dan zestig voorstellen zijn acht living labs en zeventien programma’s samengesteld. Een externe reviewcommissie heeft hierin meegekeken, geadviseerd en positief geoordeeld.

De consortia die gevormd zijn, starten uiterlijk dit najaar. Zij hebben de opdracht om hun samenwerkingsverbanden zo vorm te geven dat er succesvolle en toekomstbestendige consortia ontstaan die daadwerkelijk impactvolle en implementatiegerichte innovaties en inzichten tot stand brengen. Zorgorganisaties, maatschappelijke organisaties, bedrijven, wetenschappers en anderen worden uitgenodigd mee te denken en mee te doen. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met Medical Delta.

De programma’s en living labs krijgen een aanjaagfinanciering van in totaal € 6 miljoen over een periode van vier jaar. Daarnaast vindt ondersteuning vanuit het Medical Delta bureau plaats, onder meer op het gebied van innovatiemanagement, communicatie, (strategisch) advies en (netwerk)events.

Over Medical Delta

Het samenwerkingsverband Medical Delta is in 2006 opgericht door drie universiteiten (TU Delft, Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam) en de twee UMC’s (LUMC en Erasmus MC). Sinds 2016 zijn ook vier hogescholen (De Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Leiden) aangesloten. De missie van Medical Delta is om als regionaal samenwerkingsverband met innovatieve en duurzame oplossingen bij te dragen aan het toegankelijk, bemensbaar en betaalbaar houden van de gezondheidszorg. Dit doet Medical Delta vanuit de visie dat, om duurzame en innovatieve oplossingen in de gezondheidszorg te realiseren, er in toenemende mate een transdisciplinaire aanpak nodig is. Samenwerking is cruciaal om van fundamenteel onderzoek tot toepassing in de dagelijkse praktijk te komen.

Zie ook Onderzoeksconsortia aan zet: nieuwe Medical Delta labs en programma’s in de steigers | Medical Delta


Een overzicht van de werktitels van de zeventien programma's en acht living labs staat hier. Dit betreffen de werktitels zoals genoemd in de ingediende voorstellen. De namen van de programma’s en living labs zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Vorming van consortia tijdens werksessies in maart

Pitches van voorstellen tijdens werksessies in maart

Aankondiging van de nieuwe missie, visie en strategie op de Medical Delta Conference van 2023

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.