Medical Delta KTO-WOW! Awards naar nieuwe generatie Klinische Technologen

woensdag 7 juli 2021

Hoewel het zuurstofgehalte in het bloed van net-geopereerde pasgeborenen elke seconde wordt gemeten, wordt het maar een keer per minuut opgeslagen. Bruikbare data om schommelingen goed in de gaten te houden gaan daardoor verloren. Een groep afstudeerders van de opleiding Klinische Technologie bedacht, in samenwerking met het Erasmus MC en Sophia Kinderziekenhuis, een nieuwe en betere methode om de veelheid aan data goed weer te geven voor clinici, terwijl de gegevensopslag beperkt is.

Ze wonnen er een Medical Delta KTO-WOW! Award mee op het jaarlijkse slotsymposium van de opleiding Klinische Technologie. Deze opleiding wordt in Medical Delta verband gegeven door de TU Delft, het LUMC en het Erasmus MC.

Tijdens het KTO-slotsymposium toonden 109 bachelor studenten indrukwekkende voorbeelden van technologische innovaties voor de zorg die zij samen met medische centra ontwikkelden.

Wereldwijde aanpak antibioticaresistentie

Het was niet de enige groep studenten die een award won. Ook een team van afstudeerders dat in samenwerking met Erasmus MC een prototype bouwde van een meter voor bacteriële resistentie tegen antibiotica viel deze eer te beurt. Bacteriële  antibioticaresistentie vormt een bedreiging voor de wereldwijde gezondheidszorg. Carbapenems zijn antibiotica die vanwege hun brede werking vaak worden ingezet als laatste middel bij bacteriële infecties als andere antibiotica niet meer werken. Dat wil je zo min mogelijk doen, omdat bacteriën meer en meer resistent worden voor antibiotica en dus steeds moeilijker te bestrijden zijn. Surveillance – het doorlopend verzamelen en analyseren van gegevens over resistentie van bacteriën voor antibiotica – is belangrijk in het tegengaan van de wereldwijde verspreiding van antibioticaresistente bacteriën, maar ontwikkelingslanden lopen hierin achter.

Het winnende afstudeerproject bouwde en valideerde een prototype van een UV-spectrofotometer dat in staat is om carbapenem resistente bacteriën te detecteren. Een UV-spectrofotometer is een apparaat dat UV-licht op een monster schijnt en vervolgens meet hoeveel UV-licht doorgelaten wordt, waarmee de aan- of afwezigheid van resistente bacteriën kan worden aangetoond. Het kost nog geen € 150,- om het prototype na te maken en slechts € 0,35 om er een meting mee uit te voeren. Alle elektronica van het prototype zijn wereldwijd verkrijgbaar; de behuizing is volledig 3D geprint. Het uiteindelijke doel is om de blauwdrukken en handleidingen van het apparaat gratis online te plaatsen, zodat iedereen het kan reproduceren en gebruiken. Voordat dit gebeurt, moeten nog flink een aantal stappen genomen worden, maar het is een stap in de richting van wereldwijde surveillance, aldus de studenten.

Online symposium

Het slotsymposium voor bachelor studenten Klinische Technologie was ook dit jaar online. Tijdens de feestelijke afsluiting presenteerden de studenten hun afstudeerprojecten aan de jury, aan docenten en aan familie en vrienden. Zoals elk jaar zaten er verrassende nieuwe technologische oplossingen voor de zorg bij. Voor zorgtechnologische innovaties is de weg van idee tot uiteindelijke toepassing in de zorgpraktijk lang en ingewikkeld. Na een introductie van Medical Delta deelde het bedrijf Cue2Walk daarom zijn ervaringen en liet de afstudeerders zien hoe zij dit proces doorlopen.

De afronding van hun bachelor geeft de studenten toegang tot de tweejarige masteropleiding Klinische Technologie. Na hun diploma mogen zij de beschermde beroepstitel ‘Klinisch Technoloog’ voeren en zich inschrijven in het BIG-register. Hiermee zijn ze een officieel geregistreerde zorgverlener met zelfstandige behandelbevoegdheden.

Foto: Wouter Slits Fotografie

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.