Medical Delta vraagt afstudeerders vergroeningsmogelijkheden van ziekenhuizen te onderzoeken

maandag 25 oktober 2021

Nieuwe technologieën en materialen voor de gezondheidszorg kunnen vervuilend zijn voor het milieu. Tegelijkertijd kan technologie een belangrijke bijdrage leveren aan de vergroening van de zorg. Een interdisciplinaire aanpak is daarbij noodzakelijk, zodat vergroening en zorgkwaliteit hand in hand gaan.

Medical Delta daagt jonge onderzoekers uit om hier vorm aan te geven en zet samen met LDE Centre for Sustainability het Thesis Lab ‘Sustainable Hospitals’ op.

Directe invloed op vergroening ziekenhuis

De gezondheidszorg is voor meer dan 8% debet aan onze totale nationale CO2 footprint (bron: ZonMw). De hoeveelheden afval en energieverbruik van één operatie zijn enorm. Medical Delta vraagt masterstudenten mee te denken aan concrete oplossingen om het ziekenhuis te vergroenen. Binnen het Thesis Lab Sustainable Hospitals worden studenten begeleid in het doen van onderzoek voor hun afstudeerscriptie. De onderzoeksuitkomsten worden in de vorm van praktische oplossingen beschikbaar gemaakt voor zorgprofessionals, wetenschappers, dokters en/of patiënten, waardoor de afstudeerders direct invloed hebben op de verduurzaming van ziekenhuiszorg.

Ziekenhuizen zijn complexe organisaties, bestaande uit verschillende afdelingen met verschillende taken en verantwoordelijkheden en behoeften. Externe partijen leveren de materialen, medicijnen en apparatuur. Patiëntveiligheid is daarbij een uitgangspunt waaraan geen concessies kunnen worden gedaan. De masterstudenten krijgen tussen februari en juli elke twee weken begeleiding, onder andere met colleges, ontmoetingen met relevante stakeholders en excursies. Hiermee worden zij wegwijs gemaakt en geholpen om het maximale uit hun onderzoek te halen.

Implicaties voor hergebruik

Binnen het complexe krachtenveld in en rondom het ziekenhuis, gaan de studenten op zoek naar antwoorden op de centrale vraag: ‘hoe kunnen we ziekenhuizen vergroenen?’. In deelonderzoeken gaan de afstudeerders ieder aan de slag voor een specifiek ziekenhuisonderdeel, zoals de afdeling Radiologie, Biomedical Engineering, de medicijnafdeling of de Central Sterile Services Department. Concrete vragen zijn bijvoorbeeld: ‘Wat zijn de kosten en opbrengsten van eenmalig versus meervoudig gebruik van chirurgische instrumenten?’ en:  ‘Wat zijn de implicaties voor ontwerp, regelgeving en toeleveringsketen wanneer we onderdelen van wegwerpapparatuur hergebruiken?’.

Er is plek voor zes tot negen masterstudenten. Geïnteresseerden kunnen hier meer informatie vinden, waaronder een overzicht en uitwerking van de concrete onderzoeksvragen, en zich inschrijven voor het Lab.

 

 

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.