"Met wetenschappelijk bewijs kan je de waarde van protonentherapie bepalen"

donderdag 20 april 2023

Protonentherapie is een relatief nieuwe manier om kanker te behandelen. Hoewel het veelbelovende resultaten oplevert bij de behandeling, brengt het hoge investerings- en operationele kosten met zich mee, die in een breder perspectief en over een langere periode moeten worden bekeken dan bij een reguliere behandeling. Een kosten-baten analysemodel zal helpen bepalen in hoeverre de uitkomsten van behandelingen de kosten rechtvaardigen.

Judy Chen is een promovendus bij het wetenschappelijk programma HollandPTC Medical Delta program on HTA value proposition. Ze onderzoekt manieren om de financiële haalbaarheid van protonentherapie te bepalen bij HollandPTC, een protonentherapie- en onderzoekscentrum in Delft dat werd opgericht vanuit de Medical Delta samenwerking tussen Erasmus MC, LUMC en TU Delft. Het model dat ze ontwikkelt, kan worden gebruikt om verschillende scenario's te analyseren en resultaten te communiceren naar verschillende partijen, waaronder beleidsmakers en wetenschappers. "Met mijn onderzoek hoop ik een positieve impact op de samenleving te hebben door wetenschappelijk bewijs te leveren voor de verdeling van middelen voor gezondheidszorg."

Dit interview is het achtste in een reeks interviews met door Medical Delta gefinancierde PhD-kandidaten en postdoc onderzoekers. Het onderzoek van Judy wordt gefinancierd door het HollandPTC Medical Delta-programma over HTA-waarde propositie.

Hoe ben je terechtgekomen bij dit specifieke onderzoek?

"Ik begon mijn carrière als data-analist in Taiwan, waar ik gedurende vijf jaar de risico's en voordelen van geneesmiddelen evalueerde. Destijds ontving ik feedback van klinische en farmaceutische bedrijven dat ik de financiële aspecten onvoldoende betrok in mijn evaluatie. Deze feedback wekte mijn nieuwsgierigheid in gezondheidseconomische evaluaties en ik besloot gezondheidseconomie te studeren in Nederland. De Erasmus Universiteit heeft een zeer sterke faculteit en onderzoeksteam op alle gebieden van gezondheidseconomie. Na het behalen van mijn masterdiploma ben ik bij het onderzoeksteam van Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gaan werken, waar ik nu een model ontwikkel om de financiële haalbaarheid van protonentherapie bij HollandPTC te analyseren.

Ik wil met mijn onderzoek graag impact maken op de maatschappijIk wil met mijn onderzoek graag impact maken op de maatschappij. Mijn doel is om resultaten te leveren die niet alleen worden gepubliceerd in een wetenschappelijke publicatie, maar ook daadwerkelijk kunnen worden gebruikt als wetenschappelijke onderbouwing voor besluitvorming van de overheid.

ESHPM - met zijn sterke onderzoeksteam, connecties met de industrie en de overheid - biedt mij een ideaal platform om dit doel te bereiken. Op basis van mijn eerdere werkervaring weet ik hoe belangrijk het is om rekening te houden met praktijkdata voor dit soort onderzoek. Werken bij ESHPM geeft mij de mogelijkheid om mijn onderzoek en analytische vaardigheden op het gebied van gezondheidseconomisch onderzoek te combineren en samen te werken met experts uit verschillende vakgebieden."

Photo: Guido Benschop

Wat hoop je te bereiken met je onderzoek?

"Mijn doel is om de waarde van protonentherapie te bepalen door zowel de behandelwaarde als de kosten te beoordelen. Daarom voeren we een kosten-baten analyse uit. We creëren een model om data te combineren, echte situaties te simuleren en verschillende scenario's te analyseren door inputparameters te veranderen. Bijvoorbeeld: wat gebeurt er als de prijs van protonentherapie daalt in de komende tien jaar? Door de voordelen en de kosten van protonentherapie vanuit een maatschappelijk perspectief te simuleren, wil ik bepalen wat de maatschappelijke waarde is.

Om dit model te bouwen, worden data verzameld, zoals data over patiëntkenmerken en ziektekenmerken, en resourcegebruik van patiënten die behandeld zijn in HollandPTC. Zodra het model is gemaakt, kan het worden gebruikt voor toekomstige aanpassingen en simulaties, en kunnen de parameters worden gewijzigd om toekomstige beslissingen weloverwogen te kunnen nemen. Het model is ook een grafische voorstelling, wat het gemakkelijk maakt om resultaten te communiceren met verschillende partijen, zoals beleidsmakers en wetenschappers. Het zal een gemeenschappelijke basis voor discussie vormen.”

Ik hoop dat ons model en onderzoek zullen dienen als een kader dat wereldwijd kan worden gebruikt voor goed geïnformeerde besluitvormingHet onderzoek beperkt zich niet alleen tot HollandPTC: we verkennen nationale en internationale samenwerkingen. In Nederland is er bijvoorbeeld het ProTrait-initiatief en HollandPTC maakt deel uit van het Europese PROTECT-trial onderzoeksconsortium. Talrijke protonentherapiecentra zijn aanwezig, maar ze werken vanuit verschillende gezondheidszorgsystemen. We streven ernaar om een flexibel model te ontwikkelen dat kan worden aangepast aan verschillende gezondheidszorginstellingen. Daarom hoop ik dat ons model en onderzoek zullen dienen als een kader dat wereldwijd kan worden gebruikt voor goed geïnformeerde besluitvorming."

Welke nieuwe inzichten heb je verkregen door samen te werken met verschillende wetenschappelijke vakgebieden?

De samenwerking tussen Erasmus Universiteit Rotterdam en HollandPTC binnen mijn onderzoek is sterk. Ik heb HollandPTC nodig om gegevens van hun patiënten te verzamelen en vertrouw op hun radiotherapeuten om de noodzakelijke klinische inzichten te krijgen om de gegevens correct te analyseren en te interpreteren. Er is een nauwe relatie met artsen, verpleegkundigen en radiotherapeuten, wat helpt om de behandelingsprocessen van het centrum als geheel in kaart te brengen. Ik vertrouw ook op HollandPTC om vragenlijsten aan de patiënten te geven. De samenwerking is voor ons beiden leerzaam.

Ik heb regelmatig contact gehad met Medical Delta professor Marco van Vulpen, de voormalige medisch directeur van HollandPTC en hoogleraar radiotherapie aan Leiden UMC, Erasmus MC en TU Delft om de onderzoeksrichting en focus te bespreken. Als apotheker en onderzoeker op het gebied van gezondheidseconomie wist ik niet veel over radiotherapie en protonentherapie, dus het onderzoek op dit gebied is een geheel nieuwe ervaring voor mij. Ik heb dankzij de nauwe samenwerking veel geleerd."

Photo: Guido Benschop

Wat voor advies zou je geven aan Medical Delta-onderzoekers die net beginnen?

"Mijn advies zou zijn dat je niet bang moet zijn om onderzoek te doen in een vakgebied waar je niet mee bekend bent. Op basis van de vaardigheden en kennis die je al hebt, kun je altijd wel iets bijdragen en tegelijkertijd kun je nieuwe dingen leren. Zolang je open staat voor ideeën en bereid bent om te leren, zul je uiteindelijk mooie resultaten behalen.

Communicatie is belangrijk bij interdisciplinair onderzoek. Natuurlijk zijn er verschillen, bijvoorbeeld in het gebruik van termen. En clinici hebben de klinische kant als hun belangrijkste focus. Maar dat is geen probleem bij onderzoekssamenwerking, zolang je gemeenschappelijke doelen hebt en kunt laten zien waarom het voor iedereen belangrijk is."

De vorige geïnterviewde, Chantal Eenkhoorn, wil weten: waar ben je het meest trots op?

"Ik ben trots op de flexibiliteit van het model dat ik ontwikkel. Het kan worden gebruikt om verschillende scenario's te analyseren. De mogelijkheid van het model om beleidsmakers te informeren en een positieve impact op de samenleving te hebben, is iets waar ik bijzonder trots op ben. Door mijn model te gebruiken, kunnen overheden op basis van wetenschappelijk bewijs geïnformeerde beslissingen nemen over het al dan niet toewijzen van zorggeld voor protontherapie. Uiteindelijk zal dit de samenleving als geheel ten goede komen."

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.