Minor Regenerative Medicine voortvarend van start

woensdag 23 september 2020

Ondanks aanpassingen aan het programma door Covid-19 restricties, is de nieuwe minor Regenerative Medicine; A Game Changer Technology voortvarend gestart. Deze interdisciplinaire minor van TU Delft, LUMC en Erasmus MC wordt sinds dit studiejaar onder andere door wetenschappers van het programma Medical Delta Regenerative Medicine 4D gegeven. 

Twaalf enthousiaste derdejaars bachelorstudenten Geneeskunde, Nanobiologie en Klinische Technologie werden allereerst onderwezen in de basisprincipes van regeneratieve geneeskunde, zoals embryonale ontwikkeling, wat stamcellen precies zijn en hoe deze in onderzoek en medische toepassingen worden ingezet. Daarna volgden themaweken waarin elke week een deel van het lichaam werd besproken en hoe regeneratieve geneeskunde een bijdrage kan leveren aan het oplossen van medische vragen. De komende tijd gaan de studenten zelf met 3D printers aan de slag.

Onderzoeksvoorstel

Rode draad in deze minor vormt een opdracht waarin studenten in groepjes van twee of drie werken aan een onderzoeksvoorstel dat zich richt op regeneratieve geneeskunde en daaraan gerelateerde technologie. Ook de ethische aspecten en valorisatie van bevindingen passen daar bij.

“De studenten tonen zich enthousiast tijdens de interactieve online lunchbreaks en afrondende weekgesprekken,” zeggen minorcoördinatoren dr. Monique Verstegen en prof. dr. Luc van der Laan (Erasmus MC). “Hoewel de colleges online worden gegeven, proberen we toch elke week ook een live demonstratie of practicum te geven. We horen dat dat erg wordt gewaardeerd.”

De minor sluit over enkele weken af met een tentamen en een mini-symposium waarin de studenten hun onderzoeksvoorstel presenteren.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.