Nieuwe healthbox helpt patiënten met metabool syndroom

dinsdag 28 maart 2023

Het LUMC en het NeLL (Nationaal eHealth Living Lab) lanceren een HealthBox voor patiënten met het metabool syndroom. Prof. dr. Niels Chavannes, een van de Scientific Leaders van het wetenschappelijke programma Medical Delta eHealth & selfmanagement for a healthy society en zijn onderzoeksteam krijgen hiervoor een beurs uit het programma ‘Zorg in eigen leefomgeving’ van NWO.

Patiënten met het metabool syndroom ervaren verschillende klachten rondom de stofwisseling. Ze hebben onder andere last van een verhoogde bloeddruk, een te hoge bloedsuiker en overgewicht. Daardoor hebben ze een verhoogd risico op suikerziekte en hart- en vaatziekten. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat leefstijlverbetering een effectieve oplossing kan bieden. Alleen nemen veel mensen niet deel aan de al bestaande leefstijlprogramma’s. Het HealthBox-project moet juist deze mensen over de streep trekken.

Laagdrempelig werken aan leefstijlverbetering

Dankzij de HealthBox kan er laagdrempelig aan leefstijlverbetering worden gewerkt. Binnen het project wordt iedereen met het metabool syndroom een passend behandeltraject geboden in de thuisomgeving. Naast het LUMC en het NeLL zijn ook TU Delft, Universiteit Twente, Hogeschool Utrecht, het Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS), Ancora Health, Unilabs, Pharos en het Diabetes Fonds betrokken.

De box is in samenwerking met patiënten en zorgverleners ontworpen en bestaat uit een virtuele coach en thuismeetapparatuur. Ook koppelt het programma deelnemers aan bestaande lokale leefstijlactiviteiten. Doordat de HealthBox is aangepast aan de wensen en behoeften van de individuele gebruiker, wordt het gemakkelijker de eigen gezondheid te verbeteren.

Zorg in eigen leefomgeving

Het programma Zorg in eigen leefomgeving draagt bij aan de gezondheid en zelfredzaamheid van burgers. Dit wordt gedaan door onderzoek naar doorontwikkeling en het toepasbaar maken van technologie in de eigen leefomgeving. Deze technologie kan enerzijds bijdragen aan een gezonde leefstijl. Anderzijds kan dankzij de technologie zorg en ondersteuning worden verplaatst naar de eigen leefomgeving.

De subsidieronde van NWO draagt bij aan de Kennis en innovatieagenda (KIA) Gezondheid en Zorg. In de KIA wordt gewerkt aan meerdere missies. De missie waar deze call uit voortkomt heeft twee doelen voor 2040. Het eerste doel is dat alle Nederlanders ten minste vijf jaar langer in goede gezondheid leven. Het tweede doel luidt dat de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% zijn afgenomen.

Bron: LUMC

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.