woensdag 18 januari 2023

NWO stopt de komende tien jaar € 25 miljoen in het programma ROBUST, waarmee onderzoek naar betrouwbare artificial intelligence in Nederland een flinke impuls krijgt. Met dit lange termijn programma kunnen onder meer 170 promovendi onderzoek doen, waarmee AI-talent in Nederland extra ruimte krijgt.

Diverse wetenschappers betrokken bij de Medical Delta programma’s nemen via enkele van de zogeheten ICAI-labs deel aan het ROBUST programma.

Een nieuw op te zetten lab is het AI4MRI ICAI lab in het LUMC. Het doel van dit lab is om MRI-scans te versnellen en te verbeteren met behulp van AI. Prof. dr. ir. Thijs van Osch, een van de Scientific Leaders van Medical Delta Cancer Diagnostics 3.0, zit in de wetenschappelijke directie. Medical Delta hoogleraar prof. dr. ir. Boudewijn Lelieveldt (een van de Scientific Leaders van het wetenschappelijk programma Medical Delta AI for Computational Life Sciences) was nauw betrokken bij de totstandkoming van het lab, waarbij ook prof. dr. ir. Marius Staring (consortiumlid bij Medical Delta Diagnostics 3.0: Dementia and stroke) een belangrijke rol vervult. De toepassingen die voortkomen uit het lab zullen bij verschillende MRI-thema’s van Medical Delta aansluiting vinden.

Betere diagnoses door AI

Een andere nieuw op te zetten ICAI lab is het ‘Trustworthy AI for Magnetic Resonance Imaging’ lab in het Erasmus MC. Medical Delta hoogleraar prof. dr. Marion Smits, net als Thijs van Osch Scientific Leader bij Medical Delta Cancer Diagnostics 3.0, leidt hierbinnen het project ‘Trustworthy AI for integrated diagnostics of brain tumors’. Dit lab richt zich op het verbeteren van de nauwkeurigheid en het verlagen van de kosten van MRI-gebaseerde diagnoses met behulp van AI-methoden. Prof. dr. Aad van der Lugt (consortiumlid bij Medical Delta Diagnostics 3.0: Dementia and stroke en Medical Delta UltraHB) en dr. ir. Stefan Klein (eveneens consortiumlid bij Medical Delta Diagnostics 3.0) vormen de wetenschappelijke directie van dit lab.

Het ICAI Stroke-lab van het Erasmus MC richt zich op het verbeteren van het leven van mensen die een beroerte hebben gehad. Daarvoor worden op AI gebaseerde modellen ontwikkeld voor verschillende stadia van de patiëntjourney. Deze modellen worden beoordeeld voor de klinische praktijk. Datagestuurde AI-modelleringstools moeten de effectiviteit van het gehele traject voor patiënten verbeteren, bijvoorbeeld met meer gepersonaliseerde behandelingen. Ook moeten de modellen zorgprofessionals ondersteunen bij het nemen van beslissingen, van het moment dat 112 wordt gebeld tot aan revalidatie.

Het lab is mede geïnitieerd door Medical Delta hoogleraar prof. dr. Wiro Niessen (Scientific Leader bij Medical Delta Diagnostics 3.0: Dementia and stroke); een van de wetenschappelijk directeuren is dr. Theo van Walsum, consortiumlid bij Medical Delta Diagnostics 3.0: Dementia and stroke. Prof. dr. Aad van der Lugt is ook bij dit lab betrokken.

Duurzame groei

Het tienjarige onderzoeksprogramma ROBUST wil kunstmatige intelligentie (artificial intelligence – AI) inzetten om duurzame oplossingen te bieden voor maatschappelijk relevante vraagstukken, zoals in de zorg, logistiek, media, voeding en energie. Door het economische potentieel van AI te verwezenlijken kan het bijdragen aan duurzame groei. Het verhogen van de betrouwbaarheid en het begrip van AI is daarvoor belangrijk. Met de beschikbare fondsen van ROBUST worden 17 nieuwe publiek-private samenwerkingslaboratoria opgestart die onderdeel worden van het Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI), dat nu uit dertig labs bestaat.

Lees hier meer
Meer informatie over het nieuwe AI4MRI ICAI-lab is te vinden op de site van het LUMC
Meer informatie over de ICAI-labs is hier te vinden

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.