“Wij maken de vertaalslag van techniek naar geneeskunde”

woensdag 17 juli 2019

Bachelorstudenten van de opleiding Klinische Technologie presenteerden op 5 juli hun eindproduct op een symposium. Klinische Technologie is een Medical Delta opleiding van de Technische Universiteit Delft, Erasmus Medisch Centrum en Leiden Universitair Medisch Centrum. Samenwerking tussen clinicus en ingenieur staat binnen de opleiding centraal.

Carlijn Oerlemans (22) was één van de studenten die haar eindproduct presenteerde. Zij deed met haar groep onderzoek naar saturatiemetingen bij onderkoelde patiënten. We spraken haar over de opleiding en over haar onderzoeksproject.

Waarom koos je voor deze opleiding?

De geneeskundewereld heeft me altijd getrokken, maar op de middelbare school was ik ook goed in technische vakken. Na het halen van mijn diploma kwam ik deze nieuw opgezette studie tegen. Het gaf me vertrouwen omdat er grote ziekenhuizen en universiteiten bij betrokken zijn. Omdat de geneeskunde steeds technischer wordt, leek het me de ideale keuze om het medische met het technische te combineren. Toen ik werd toegelaten was ik dan ook ontzettend blij.

Het gaat om een heel nieuw vakgebied. Is er veel vraag naar mensen als jij?

In Twente is er een soortgelijke studie, Technische Geneeskunde. Uit de banen die de afgestudeerden van deze studie nu hebben, blijkt dat er volop mogelijkheden voor ons zijn. Ik vind de studie Klinische Technologie zo goed omdat we op het LUMC en het Erasmus MC ook medisch goed worden opgeleid. Na het afronden van de masteropleiding krijgen we een BIG registratie als Klinisch Technoloog. Dat betekent dat wij ook bepaalde medische handelingen mogen uitvoeren in het ziekenhuis. Wij kunnen de vertaalslag maken van de techniek naar geneeskunde. We staan dichtbij de praktijk waardoor we technische oplossingen kunnen bedenken die ook echt toepasbaar zijn. Ik zie mezelf als iemand die helpt de techniek te implementeren in de medische wereld. 

Laatst was ik bij het TiiM Congres in Utrecht waar Technisch Geneeskundigen en mensen uit de medisch-technische wereld spraken over de nieuwste ontwikkelingen. Dit was een grote inspiratie voor mij.

Je deed onderzoek naar zuurstofsaturatie bij onderkoelde patiënten. Kun je dat toelichten?

Het doel van ons bachelor eindproject was om met een frisse medisch-technische blik te kijken naar situaties uit de praktijk en te proberen verbeteringen of nieuwe oplossingen te bedenken.

Wij deden ons eindproject in opdracht van de ambulancedienst van de GGD Haaglanden. Bij aankomst van de ambulancedienst wordt standaard het zuurstofgehalte in het bloed van de patiënt gemeten. Dat gebeurt op de vinger. Bij een onderkoelde patiënt zijn juist de vingers minder goed doorbloed, waardoor het maar de vraag is of de gemeten zuurstofsaturatie betrouwbaar is. Wij zijn op zoek gegaan naar een andere locatie op het lichaam waarbij de zuurstofsaturatie in deze omstandigheden beter gemeten kan worden.

Hoe gingen jullie te werk?

Allereerst hebben we meegelopen bij de ambulancedienst om inzicht te krijgen in hun werk. Daar hebben we ervaren welke apparaten zij gebruiken om de zuurstofsaturatie te meten. Een verplicht onderdeel van het eindproject was een literatuurstudie om te kijken welk onderzoek al is gedaan op dit gebied. Vervolgens hebben we een onderzoeksaanvraag ingediend. Deze aanvraag moest ook langs de ethische commissie omdat we zouden gaan testen op proefpersonen. In ons experimentele onderzoek hebben we de zuurstofsaturatiemetingen op het voorhoofd, de oorlel en de vinger met elkaar vergeleken.

Is alles gelukt?

We hebben ons onderzoek moeten uitvoeren met de zuurstofsaturatiemeters die we tot onze beschikking hadden. Er liggen nog veel mogelijkheden in het onderzoeken van andere zuurstofsaturatiemeters in de praktijk. Vanwege ethische bezwaren hebben we onderkoeling niet goed kunnen nabootsen. We hebben de huid van de proefpersonen lokaal gekoeld. Het zou mooi zijn om in toekomstig onderzoek te vergelijken met centraal geïnduceerde koeling of met bloedgasanalysemetingen.

Hoe zie ‘samenwerking’ terug in de opleiding?

Specifiek voor deze opdracht werkten we samen met de ambulancedienst en met de TU Delft om een praktijkvraagstuk op te lossen. In de bacheloropleiding zie je in elk vak en elke opdracht de samenwerking tussen verschillende universiteiten terugkomen. De technische vakken hebben wij vooral op de TU Delft en de medische vakken of practica in het Erasmus MC of het LUMC. We krijgen colleges van ingenieurs en van artsen. Zo worden wij opgeleid om breed en vanuit verschillende perspectieven te denken.

En nu? Wat ga je hierna doen?

Ik ben nu even op vakantie in Lissabon. Na de vakantie ga ik een extra stage doen in het LUMC om wat meer klinische ervaring op te doen om daarna door te gaan met een aansluitende master.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.