Prijswinnende student Rick Waasdorp gaat voor PhD binnen Medical Delta

woensdag 25 november 2020

Een tien voor zijn afstudeeronderzoek, verkozen tot ‘best graduate’ van de faculteit 3mE van de TU Delft én, zo werd deze maand duidelijk, winnaar van de Philips Afstudeerprijs Technology for Healthcare Solutions van de KHMW. De wetenschapswereld ligt aan de voeten van onderzoekstalent Rick Waasdorp. Hij koos voor een PhD Medical Imaging aan de TU Delft voor het wetenschappelijke programma Medical Delta UltraHB, onder supervisie van dr. David Maresca.

We spraken Waasdorp over zijn lopende onderzoek, de samenwerking met artsen en de vanzelfsprekendheid waarmee jonge onderzoekers over disciplines heen kijken. “Ik zie interdisciplinaire samenwerking als iets normaals.”

De afgelopen maanden heb je veel lof ontvangen voor je afstudeeronderzoek. Kan je in het kort vertellen wat je onderzocht?

"Ik ontwikkelde tijdens mijn afstuderen een nieuwe meetmethode om spierfuncties te kunnen monitoren. Dat deed ik door elektromyografie en ultrasound te combineren en hiermee spiercontracties met ongeëvenaarde tijdsresolutie te meten.

Ontwikkelingen op het gebied van ultrasnelle ultrasound (supersnelle echografie, red.) opent nieuwe deuren in verschillende onderzoeksvelden, zo ook spieronderzoek. Doordat computers steeds sneller grotere hoeveelheden data kunnen verwerken, kunnen we steeds preciezer en in realtime scans maken van organen en weefsels. Door elektrofysiologie te combineren met state of the art ultrasound techniek, kon ik de elektrische golven die de spieren activeren en de resulterende spierbeweging tegelijkertijd in kaart brengen. Door de hoge frame rate die ultrafast ultrasound biedt, kon ik de spiercontractie tot op de milliseconde volgen. Dit leverde erg interessante nieuwe inzichten op."

Bijzonder aan je afstudeeronderzoek is dat je al in een vroeg stadium met artsen in gesprek ging. Waarom koos je voor die aanpak?

"Ik vind het zelf heel prettig als mijn onderzoek ergens toe leidt en een direct resultaat oplevert voor de gezondheidszorg. Het was voor mij daarom een logische stap om contact te zoeken met artsen van het LUMC en hen te vragen naar mogelijke klinische toepassingen. Zij gaven mij inzicht in het medische proces. Daarnaast heb ik een cursus gevolgd om zelf spiercontracties op te kunnen wekken met elektrostimulatie, waardoor ik onder gecontroleerde condities spiercontracties kon meten.

Ik vroeg de medische onderzoekers van het LUMC hoe deze nieuwe meettechnieken hen verder kan helpen en we ontdekten dat onderzoek naar spierdystrofie er baat bij zou kunnen hebben. Mogelijk kunnen we bij mensen met de spierziekte Duchenne het ziektebeeld monitoren zonder dat zij daarvoor pijnlijke en schadelijke bewegingen hoeven te maken. Deze manier van dataverzameling kan ook meer inzicht geven in het verloop van de ziekte en daarmee bijdragen aan een betere behandeling ervan."

Wanneer je afstudeert met een 10 ligt de wereld aan je voeten. Waarom heb je voor de wetenschap gekozen, en specifiek een PhD-onderzoek voor een Medical Delta programma?

"Tijdens het afstuderen ervaarde ik de uitdagingen en kansen die er zijn voor ultrafast ultrasound imaging. Het potentieel is enorm. Dr. David Maresca, een van de consortiumleden van het wetenschappelijke programma Medical Delta UltraHB, vertelde me over de mogelijkheden van het meten van hersenactiviteiten met ultrafast ultrasound. Veel van mijn interesses komen terug in het onderzoeksproject dat ik heb aangenomen. Het mooie aan wetenschap is dat de resultaten uiteindelijk publiekelijk beschikbaar komen en worden gedeeld met de hele wereld."

Hoe merk je dat je onderdeel bent van Medical Delta?

"De interdisciplinaire samenwerking komt duidelijk terug. Ik ben nog maar net begonnen met mijn onderzoek maar zal binnenkort de eerste experimenten doen en kan daarvoor terugvallen op de expertise bij het Erasmus MC. Binnen het wetenschappelijke programma hebben we maandelijks een consortiummeeting waarin de leden elkaar bijpraten. Ik krijg daar de mogelijkheid om onderzoekers van andere instellingen en disciplines vragen te stellen en met hen te overleggen. De stap naar experts van andere disciplines is klein. Niet alleen inhoudelijk, ook als netwerk is het interessant om hier deel van uit te maken, we helpen elkaar op weg. Ik ben nu nog vooral bezig met het onderzoeken van technologieën, maar voor de klinische implementatie is het goed nu al die contacten te hebben."

Hoe ervaar jij als jonge onderzoeker interdisciplinaire samenwerking?

"Voor mij is het als iets normaals. Ik zie ook om me heen dat er steeds meer samenwerking is tussen disciplines. Ik merk ook dat ik het heel belangrijk vind. Ik ontwikkel nieuwe technologie, maar vind het belangrijk dat dit uiteindelijk leidt tot een toepassing voor het brein, voor spieren of voor andere organen."

Kan je iets vertellen over je huidige onderzoek?

"Ik kan er nog niet alles over vertellen, maar het komt er op neer dat we heel nauwkeurig en real time hersenactiviteiten willen kunnen meten. Mijn focus zal in eerste instantie liggen op het verkrijgen van ultrasounddata waarmee we de processen in het brein tijdens het uitvoeren van verschillende taken beter kunnen begrijpen. Denk aan taken zoals arm- of oogbewegingen. Deze kennis is heel waardevol voor de neurowetenschappen en kan bijvoorbeeld gebruikt worden om mensen met een verlamming controle te geven over een computer of robotarm met hun brein. Voor de interpretatie van de metingen kan ik binnen Medical Delta terecht bij neurowetenschappers van onder andere het Erasmus MC.

Als ik met mijn onderzoek een steentje kan bijdragen aan het direct inzichtelijk maken van hersenactiviteiten is dat een mooi resultaat, maar uiteindelijk zou ik ook voor dit onderzoek direct willen bijdragen aan klinische toepassingen." 

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.